Mińsk MazowieckiMińsk pomocny

Miński MOPS pod nową dyrekcją stara się odbiegać w swoich działaniach od stereotypu ośrodków pomocy społecznej utożsamianych jedynie z miejscami wypłacania świadczeń pieniężnych dla swoich podopiecznych. Podejmuje także działania na rzecz rozwijania niefinansowych form pomocy oraz pobudzania inicjatywy i samodzielności osób korzystających ze wparcia. Były nimi ostatnio warsztaty ćwiczące aktywność, a jest nauka języka angielskiego dla dzieci

Nie tylko zasiłki

Mińsk pomocny / Nie tylko zasiłki

Pod koniec września delegacja z Mińska złożona z dwóch radnych – Macieja Cichockiego i Waldemara Mireckiego oraz dwojga pracowników MOPS – Justyny Zalewskiej i Piotra Tomaszewskiego uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych poświęconych sposobom funkcjonowania i zasadom organizacji pomocy społecznej w europejskich miastach partnerskich Mińska.

Co ciekawe, zjazd odbywał się w zaprzyjaźnionym mieście Krnov w Czechach, gdzie delegaci z Mińska prezentowali informacje na temat kolejnej edycji projektu o czasie na aktywność. Główny cel projektu to rozwój i podniesienie aktywności społecznej i mobilności środowiskowej oraz zwiększenie szans przygotowania do życia społecznego i zawodowego osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie miasta w latach 2012-2014. Oznaczają one konkretne działania na rzecz zmiany stylu życia, funkcjonowania w społeczności lokalnej i rodzinie poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Projekt jest realizowany do 30 czerwca 2014 r., a jego wartość to… 562 700 zł. Projekt skierowany jest do zamieszkujących na terenie Mińska Mazowieckiego osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nasi delegaci odwiedzali także domy pomocy społecznej oraz wymieniali doświadczenia z przyjaciółmi z Francji, Litwy i Czech.

 

Dowodem na pozafinansowe działania pomocowe jest także prowadzona od niedawna w MOPS nauka języka angielskiego dla dzieci. Zajęcia prowadzi... wolontariusz z – jak anonsuje rzecznik MOPS-u – dużym doświadczeniem w pracy z najmłodszymi, który nie tylko zapoznaje dzieci z tajnikami języka angielskiego, ale również pomaga w odrabianiu pracy domowej zadanej w szkole.

Lekcje odbywają się w środy od 15.00 do 17.00 w sali konferencyjnej ośrodka przy ul. Kościuszki 25A.

Mają jeszcze 3 wolne miejsca, więc zapraszają dzieci z Mińska zainteresowane bezpłatną nauką języka angielskiego.

Na tym nie koniec, bo w planach również lekcje języka niemieckiego. MOPS nie podaje, czy pomoc językowa jest dla wszystkich, czy czymkolwiek obwarowana.

Numer: 2012 47   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *