Powiat mińskiNiebezpieczne rewiry

W trakcie codziennej służby mińscy policjanci angażują się w działania mające na celu wspieranie osób dotkniętych przemocą domową.

Przeciw przemocy

Niebezpieczne rewiry / Przeciw przemocy

Specyfika problemów, z jakimi borykają się poszkodowani przemocą, oraz napotykane przez nich bariery rzadko dają okazję, aby spotkać się z policjantami w ciepłej i optymistycznej atmosferze. Do spotkania takiego doszło dzięki inicjatywie prowadzącej grupę wsparcia w Halinowie psycholog Marii Albrechcińskiej-Oleksiuk. Na świąteczne spotkanie zorganizowane 8 kwietnia w halinowskim domu kultury, w trakcie którego wszyscy uczestnicy doświadczyli wspaniałości wielkanocnego stołu, został zaproszony komendant
komisariatu policji w Halinowie podkom. Rafał Pałdyna i nadkom. Piotr Wojda z mińskiej komendy. Możliwość wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy, czynią wiarę w zmianę sytuacji osób nią dotkniętych, jeszcze silniejszą, a także motywują do poszukiwania skuteczniejszych form pomocy.

Numer: 16,17(863-864) 2014   Autor: (kpp)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *