Mińsk MazowieckiMińsk bezpieczeństwa

W mińskiej komendzie gościli przedstawiciele misji ewaluacyjnej SIS/ SIRENE, której celem jest ocena prawidłowości wdrożenia, przestrzegania oraz praktycznego stosowania dorobku prawnego Schengen. Goście mieli okazję przyjrzeć się pracy policjantów na stanowisku kierowania oraz spotkać się z funkcjonariuszami z ogniwa patrolowo-interwencyjnego.

Kontrolny SIS

Mińsk bezpieczeństwa / Kontrolny SIS

System Informacyjny Schengen (SIS) pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę strefy nie są poszukiwane, nadzorowane lub czy nie dotyczy ich zakaz wstępu. Korzystają z niego wszystkie jednostki bezpieczeństwa w krajach należących do Schengen. Także mińska komenda, którą postanowił odwiedzić wizytujący w Polsce komitet ewaluacyjny.

W skład komitetu SIS/SIRENE wchodzą przedstawiciele państw wspólnoty europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Poza nimi do mińskiej komendy przyjechali przedstawiciele kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Witał ich I zastępca komendanta kom. Zbigniew Pucelak wraz z zastępcą naczelnika wydziału prewencji kom. Dariuszem Koncą, który na co dzień jest odpowiedzialny za szkolenia SIS w jednostce.

Wśród gości znalazł się policjant, który rozpoczynał swoją służbą w mińskiej komendzie, pracując najpierw w pionie prewencyjnym, a później kryminalnym – nadkom. Łukasz Wiliński. Obecnie pełni on funkcję zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w KGP.

Mł. asp. Marcin Zagórski zapoznał gości z terenem działania mińskiej komendy, sytuacją kadrową, a także wyposażeniem w urządzenia posiadające dostęp do SIS. Komisji przedstawiono również stan zagrożenia przestępczością ze zwróceniem uwagi na działania policji ukierunkowane na zwalczanie czynów zabronionych.

Po prezentacji na dziedzińcu jednostki część członków komisji spotkała się z policjantami z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, a potem w komendzie odwiedzili funkcjonariuszy na stanowisku kierowania.

Wizyta komitetu w mińskiej jednostce daje stróżom prawa powody do dumy. Jak zapewniają – na pewno zapisze się ona na kartach historii mińskiej policji.

Numer: 9 (856) 2014   Autor: (opr. jk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *