GarwolinNiebezpieczne rewiry

W środę, 29 stycznia w starostwie odbyło się posiedzenie komisji bezpieczeństwa i porządku, w trakcie którego omówiono m.in. działania na rzecz poprawy bazy lokalowej i materialnej Policji, PSP i OSP.

Poprawki w policji

Niebezpieczne rewiry / Poprawki w policji

Zagadnienie to przedstawił zebranym komendant KPP mł. insp. Robert Żebrowski. Komendant przypomniał o środkach, jakie władze powiatu i lokalne samorządy przeznaczyły w 2013 roku na doposażenie policjantów w sprzęt transportowy oraz specjalistyczne wyposażenie. Łącznie było to 146.400 złotych. Dzięki tym środkom możliwe było zakupienie nowych radiowozów, ale też nagrodzenie podczas Święta Policji wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy.

Komendant Żebrowski zwrócił szczególną uwagę na współpracę w zakresie poprawy bazy lokalowej. Przypomniał m.in. uchwałę Rady Gminy w Mrozach o przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, na której znajduje się komisariat dla wykonywania ustawowych zadań policji, plan budowy komisariatu w Stanisławowie oraz planowany na lata 2014/2015 remont komisariatu w Mrozach. Na zakończenie podziękował wszystkim samorządom za współpracę i wsparcie mińskich policjantów.

Numer: 6 (853) 2014   Autor: (kpp)

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *