Powiat mińskiNiebezpieczne rewiry

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza konkurs na komiks o tematyce handlu ludźmi do pracy przymusowej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Handel w komiksie

KPP - Kronika policyjna

Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z poszukiwaniem oraz świadczeniem pracy w kraju i za granicą. Prace – wykonane w technikach: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia – należy nadesłać do 30 marca 2014 roku do siedziby MSW przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Handel ludźmi moimi oczami” i wypełnioną kartą zgłoszenia, pobraną ze strony MSW. Organizator przewiduje przyznanie nagród dla 4 najlepszych prac, tj. za I i II miejsce oraz dwa wyróżnienia. Nagroda zostanie wręczona również placówce edukacyjnej laureata I miejsca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie czerwca przyszłego roku.

Numer: 6 (853) 2014   Autor: (jk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *