WęgrówDebata węgrowska

    W garnizonie mazowieckim rozpoczynają się społeczne debaty o bezpieczeństwie. Policja zaprasza mieszkańców powiatu węgrowskiego do aktywnego udziału w tym spotkaniu, na którym mogą przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania odnośnie poprawy bezpieczeństwa w swojej okolicy. Konsultacje odbędą się 8 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej węgrowskiego starostwa

Razem o bezpieczeństwie

Debata węgrowska / Razem o bezpieczeństwie

    Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą także na wymianę informacji między policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

    Tematyka spotkań będzie dotyczyła: zagrożenia przestępczością z  uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw (kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozboje, bójka lub pobicie, kradzież samochodu), zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania i miejscach publicznych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

    W debatach weźmie udział wojewoda mazowiecki, komendanci policji, przedstawiciele samorządów, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańcy danego rejonu. Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” polegającego na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W latach 2007-2012 w ramach programu dofinansowano z budżetu
wojewody mazowieckiego 28 projektów na łączną kwotę ponad 2 mln zł.

Numer: 2012 45   Autor: Małgorzata IwańskaKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *