WęgrówWęgrowskie doświadczenia

   Warto korzystać z zagranicznych doświadczeń. W październiku rozpoczął się słowacko-polski projekt Comenius Regio, będący częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. Jego głównym założeniem jest wymiana doświadczeń z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową. Stronę polską reprezentują Starostwo Powiatowe w Węgrowie, a także węgrowski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży

Słowacka lekcja

Węgrowskie doświadczenia / Słowacka lekcja

    W dniach 22-26 października 2012 r. delegacja powiatu węgrowskiego na czele
z wicestarostą Ewą Besztak uczestniczyła w spotkaniu projektowym organizowanym
przez stronę słowacką. Delegację powiatu tworzyli przedstawiciele starostwa, SOSz-W z dyrektor Hanną Kasperowicz i wicedyrektor Agnieszką Wiśniewską, a także SRSDiM z prezesem Wiesławem Krzanowskim. Podczas wizytacji w szkołach w Zlatych  Moravcach i Hurbanovie polscy goście zapoznali się ze specyfiką i stosowaną
przez Słowaków metodologią pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową. Wzięli udział w warsztatach dotyczących problemu agresji i radzenia
sobie w sytuacjach stresowych; wspierania zdrowia psychicznego nauczycieli i zapobiegania wypaleniu zawodowemu, zarządzania personelem z uwzględnieniem predyspozycji osobowych. Dużo miejsca poświęcono zajęciom praktycznym. W centrum vol’neho lasu w Nesvadach poznawano techniki wyplatania wyrobów z
wikliny, z łusek kukurydzy oraz tkactwa, a w szkole w Zlatych Morawcach uczono
kilku tańców (cza-czy, country, tańca przyjaźni). 

   Przeprowadzono także rozgrywki sportowe ze Słowakami: w halowej piłce nożnej, piłce nożnej na otwartej przestrzeni, tenisie stołowym, mini piłce nożnej oraz unihokeja.
Ciekawym doświadczeniem był pobyt w - założonym jeszcze w XIX w. - Obserwatorium Astronomicznym w Hurbanovie, gdzie odbył się wykład i pokaz dotyczący budowy wszechświata. W obserwatorium tym prowadzone są nie tylko obserwacje i pomiary astronomiczne, ale również meteorologiczne i
sejsmiczne.

   Na zakończenie spotkania projektowego na Słowacji uczestnicy mieli okazję wykazać się nowo nabytymi umiejętnościami podczas prezentacji tańców - w specjalnie na tę okazję przygotowanych strojach - oraz podczas międzynarodowych
turniejów tenisa stołowego, piłki nożnej i unihokeja.

     Ważnym elementem pobytu były spotkania z miejscowymi władzami: prednostą (odpowiednik naszego kuratora oświaty) - Milanem Galabą, menedżerem projektu - Janą Bartovą, primatorem (odpowiednik burmistrza) Zlatych Moravec - Peterem Lednarem, primatorem i wicepriomatorem Hurbanowa - Margitą Zemkovą
i Karolem Lovászem.

Numer: 2012 45   Autor: Małgorzata IwańskaKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *