Powiat mińskiDebatakomisja bezpieczeństwa i porządku

W starostwie powiatowym w Mińsku debatowała komisja bezpieczeństwa i porządku.

Powiat pożarów

Debatakomisja bezpieczeństwa i porządku / Powiat pożarów

W posiedzeniu uczestniczył m.in. starosta Antonii Jan Tarczyński, naczelnik zarządzania kryzysowego Tomasz Górny, władze samorządowe, przedstawiciele policji, straży i nadleśnictwa. Podczas spotkania omówiono bezpieczeństwo przeciwpożarowego w lasach na terenie powiatu. Lasy na terenie powiatu mińskiego obejmują łącznie powierzchnię 24 744,01 ha tj. 21,25%. Występuje tu 21 kompleksów leśnych o powierzchni ponad 100 ha. Te nadzorowane przez Nadleśnictwo ,,Mińsk” zaliczone zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego. Pozostałe cztery kompleksy podległe nadleśnictwu ,,Drewnica” przypisano do I kategorii. Oznacza to, że nie musimy się obawiać. Aktualnie strażacy odnotowują najniższy wskaźnik pożarów – 23, czyli o 2/3 mniej niż w roku ubiegłym. Do podstawowych przyczyn rozprzestrzeniania się ognia należą podpalenia, wypalanie pozostałości roślinnych oraz palenie ognisk przez nieletnich.

Komisja pozytywnie oceniła stan gospodarki leśnej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podkreślając jednocześnie znamienną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w efektywnym reagowaniu na zagrożenia pożarowe.

Numer: 41 (836) 2013   Autor: (opr. jk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *