LatowiczLatowicz strażacki

Uroczystość 40-lecia powstania Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Latowiczu oraz poświęcenie i przekazanie samochodu pożarniczego dla tamtejszej OSP przeżywali w ubiegłą niedzielę druhowie od ognia i społeczność lokalna. Były też awanse, medale i… topór dla starosty Tarczyńskiego.

Topór przyjaźni

Latowicz strażacki / Topór przyjaźni

Modlitwy do św. Floriana oraz św. Krzysztofa towarzyszyły mszy, którą koncelebrowali ks. Wojciech Zdun, kapelan strażaków mińskich oraz proboszcz ks. dr Ryszard Mierzejewski. Okolicznościowe melodie zagrane przez orkiestrę, pod dyrekcją Andrzeja Osiaka, uroczysta defilada, gościna w Zespole Szkół w Latowiczu, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy i OSP Iwowe wraz z Żeńską Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, złożenie meldunku oraz podniesienie flagi związkowej na maszt nadało rangę uroczystości. Obchody otworzył prezes gminnego oddziału zw. OSP w Latowiczu dh Bogdan Świątek-Górski, wójt gminy.

– Zarząd gminny powstał w marcu 1973r. Ówczesnym prezesem został Edward Ośko. Potem kolejno w 1987 r. funkcję tę pełnili Antoni Jan Tarczyński, od 1991 r. Barbara Maślankiewicz, od 1996 r. Bogdan Świątek-Górski – mówił, przybliżając zapiski kronikarskie wiceprezes zarządu dh Janusz Reda.

Remontowanie remiz, budowanie dróg, „sprzątanie świata”, organizowanie szkoleń, zawodów czy okolicznościowych uroczystości, modernizowanie sprzętu, zakup wozów bojowych, zaangażowanie w życie środowiska lokalnego, a nawet udział w VI pielgrzymce na Jasną Górę, to dzień powszedni w 40-letniej historii.

– Prawdziwe marzenie ziściło się 2 lipca 2012 r., gdy decyzją komendanta głównego PSP włączono OSP w Latowiczu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – mówił, dziękując władzom za pomoc naczelnik OSP Latowicz Paweł Kania.

Obecnie w gminie Latowicz, w 13 jednostkach OSP działa 371 członków, w tym 293 członków czynnych. Jednostki posiadają 16 samochodów ratowniczo- gaśniczych, w tym 3 ciężkie, 8 średnich oraz 5 lekkich. Najlepsze, wchodzące do krajowego systemy ratowniczo- -gaśniczego jednostki, to latowicka i redzyńska.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć wyróżnień. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono Tomasza Zwierza, a srebrnym Bogdana Żbika. Odznaką „Wzorowy strażak” wyróżniono druhów: Damiana Kendelewicz, Huberta Dzięcioła, Mateusza Grabowskiego, Rafała Sekułę, Marka Sekułę, Mariusza Wiechetka, Marcina Dzięcioła, Łukasza Żytkowicza, Jakuba Szeląga i Piotra Banaszka.

Zarząd gminny OSP za długoletnią pomoc i służbę wyróżnił statuetką Antoniego Jana Tarczyńskiego, Barbarę Maślankiewicz, Stanisławę Cegiełkę, Jerzego Cegiełkę, Bernarda Zawadkę, Ryszarda Szajkowskiego, Mariana Fijołka, Sylwestra Rogalę, Ludwika Bareję, Mariana Borówka, Jana Pajdę, Piotra Podobasa, Wacława Saganowskiego, Jana Bernarda Gajowniczka, Kazimierza Rechnia, Tadeusza Kowalskiego, Stanisława Górskiego, Zygmunta Parzyszka i Stanisława Jesionka. Ponadto, w podziękowaniu za wsparcie finansowe oraz logistyczną pomoc statuetki otrzymali Antoni J. Tarczyński, Janina Ewa Orzełowska, Jarosław Ufnal, Andrzej Belkiewicz oraz Bogdan Świątek-Górski.

Topór strażacki i ubrane wierszem Małgorzaty Wardzyńskiej-Soćki podziękowania za uchwycenie marzeń, życzliwość oraz pomoc w wydeptywaniu urzędniczych ścieżek i realizacji celów otrzymał tego dnia dh Antoni J. Tarczyński. Oczywiście nie zabrakło zapewnień przyjaźni oraz humorystycznych życzeń, by „... kiedy napotka czasem jakiejś materii opór, zawsze służył z pomocą z Latowicza topór”.

Poświęcenie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN, gratulacyjny list od dh komendanta Ryszarda Szajkowskiego, prace plastyczne, pamiątkowe zdjęcia, życzenia bezpiecznej jazdy, szkolne odznaczenia dla „fajnych strażaków” od uczniów i dyrektor Wiesławy Kosobudzkiej oraz biesiada ze swojskimi wyrobami Oli i Justyny Fijołek zwieńczyły latowickie spotkanie.

Numer: 39 (834) 2013   Autor: Teresa RomaszukKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *