Kałuszyn

Kałuszyn wzbogacił się o nowy most położony w ciągu drogi powiatowej Kałuszyn-Przytoka-Jakubów w 2012 r. został przebudowany na żelbetową konstrukcję skrzynkową o wymiarach 1,00x3,00 m. 

Z mostu w Kałuszynie

Z mostu w Kałuszynie

Zakres robót obejmował także wykonanie obustronnych dojazdów do obiektu o długości 360 mb każdy oraz montaż elementów bezpieczeństwa w postaci barier mostowych i drogowych, umocnienie skarp nasypów na wlocie i wylocie cieku kamieniem polnym, odmulenie i umocnienie koryta cieku na dopływie i odpływie. 
Inwestycja pozwoliła na uzyskanie właściwości użytkowych obiektu do przenoszenia obciążeń klasy B, a trwałość konstrukcji spełnia wymagania techniczne i użytkowe na najbliższe kilkadziesiąt lat.

Przebudowę mostu wykonała firma Domost z Małkini Górnej. Wykonawcy udało się zrealizować zadanie na prawie dwa miesiące przed założonym terminem, a łączna wartość zadania wyniosła niecałe 850 tys. zł, w tym w 50% ze środków rezerwy subwencji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Numer: 2012 42   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *