Prawo i higiena pracy

Różnego rodzaju znaki BHP są stosowane, ponieważ są wymagane przez prawo, w niektórych przypadkach bardzo rygorystycznie. Z drugiej strony, czasami zapomina się, że oznakowanie BHP jest nie tylko wymagane przez prawo, ale również odgrywa ważną rolę w tworzeniu przyjemnego i bezpiecznego miejsca pracy...

Co to jest oznakowanie bezpieczeństwa i dlaczego się je stosuje?

Prawo i higiena pracy / Co to jest oznakowanie bezpieczeństwa i dlaczego się je stosuje?

Oznakowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych

Większość przepisów i regulacji odnosi się do oznakowania BHP w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. To ważne, ponieważ nawet na stronach dystrybutorów, na przykład https://dla-przemyslu.pl/79-znaki-i-tablice-bhp oferta jest precyzyjnie uporządkowana według kluczowych norm, na które odpowiadają poszczególne elementy oznakowania BHP. W tych zastosowaniach nie ma mowy o kompromisach - szukaniu tańszych rozwiązań, oszczędzaniu materiałów itp. - są wykluczone.

Ale jest też wiele możliwości dla wykonawców, aby stosować dodatkowe oznakowanie bezpieczeństwa, czy to wzdłuż tras, czy bezpośrednio na stanowisku pracy. Znaki BHP można znaleźć również na placach manewrowych lub na ogrodzeniach na terenie firmy. W niektórych z tych przypadków nie ma przepisów nakazujących stosowanie znaków spełniających określoną normę, ale nie oznacza to, że można wybrać drogę najmniejszego oporu.

Sprawdzone rozwiązania zapewniają czytelność znaków w każdych warunkach

Znaki BHP mają określony cel: zwykle informują lub określają wymagania (np. tablice BHP przy wejściu na plac budowy informują o obowiązujących środkach ochrony osobistej). Generalnie normy branżowe, tam gdzie działają, są w tych przypadkach raczej liberalne, natomiast większość znaków wysokiej jakości jest dość podobna. Składają się one z identycznych (lub graficznie podobnych) piktogramów, prostych czcionek, kontrastowych kolorów na zielonym, niebieskim lub żółtym tle. Czytelność, a więc jakość wykończenia i wielkość znaków są bardzo ważne, jeśli mają one skutecznie spełniać określone zadanie.

Dlatego też, nawet gdy teoretycznie można zaoszczędzić pieniądze na znakach, istnieje tendencja, by tego nie robić. Różnica w kosztach i tak byłaby minimalna, natomiast prawidłowe, kompletne i czytelne znaki BHP to nie tylko ważny element bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale również istotny dowód na to, że firma odpowiednio zabezpieczyła się na wypadek nieszczęśliwego wypadku.

Wymagania są niewielkie i oczywiste

Wymagania dotyczące znormalizowanych znaków są sformalizowane, natomiast w innych przypadkach, nawet bez listy wymagań, jest dość oczywiste, jak powinno wyglądać dobre oznakowanie BHP: czytelne, trwałe, jasne, zrozumiałe. To, że powinny być stosunkowo niedrogie jest już dodatkowym wymogiem, ale rozumie się samo przez się, że oznakowanie nigdy nie jest jedynym elementem bezpieczeństwa w miejscu pracy, więc nie powinno być przesadnie drogie. Zawsze jednak warto zwrócić uwagę na te znaki BHP, które są przede wszystkim dobrej jakości.

 Artykuł sponsorowany

Data: 04.11.2022Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *