Powiat mińskiPowiat miński inwestycji

Podczas sierpniowego posiedzenia zarządu powiatu starosta zapowiedział zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, bo w przypadku czterech zadań drogowych wszystkie przetargi opiewają na kwoty powyżej zaplanowanych środków. To nie tylko prawie cztery miliony związane z wynegocjowaną ceną zaplanowanych prac, ale też ponad trzy miliony wynikające z roszczeń wykonawców, którzy po zwyżce cen energii i materiałów  domagają się dodatkowej kasy. Powiat jej nie ma...

 

Hamulce rozwoju

Powiat miński inwestycji / Hamulce rozwoju

Referujący sytuację inwestycyjną starosta Tarczyński rozpoczął wyliczankę od drogi w gminie Halinów, która dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tu różnica pomiędzy najniższą ofertą, a zaplanowanymi środkami wynosi blisko 1,9 mln zł. Dodał, że wystąpił do burmistrza Halinowa z zapytaniem o dokładkę, bo jeśli jej nie będzie, inwestycja ta nie będzie możliwa do zrealizowania.

To nie wszystko, bo do zbudowania 141 m chodnika w Halinowie brakuje 560.000 zł (koszt zadania po przetargu 900.000 zł, a zaplanowane środki w budżecie to kwota 340.000 zł). Do tego wykonawca inwestycji na drodze Okuniew - Halinów - Brzeziny ma roszczenie o dodatkowe 2,5 mln zł, a firma realizująca zadanie na odcinku drogi Mińsk – Cegłów – Mrozy na kwotę 950.000 zł (wartość umowy 3,7 mln zł). Tak więc w sumie po przeprowadzonych dotychczas przetargach na realizację zadań drogowych brakuje łącznie 3,9 mln zł oraz roszczenia firm na łączną kwotę 3,3 miliona, co daje łącznie 7,2 mln zł.

Następnie poinformował, że na zadanie drogowe dotyczące mostu w Latowiczu brakuje blisko 900.000 zł i w tym przypadku wystąpili do ministerstwa z prośbą o uzupełnienie połowy brakujących środków. Ministerstwo odpowiedziało, że nie ma szans na dodatkowe środki. W związku z powyższym pozostaje zrezygnować z tego zadania. Natomiast po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadanie na drodze Mrozy-Topór-Lipiny, brakuje kwoty 635.000 zł, ale burmistrz Mrozów zadeklarował wsparcie 400.000 zł. Przyrzeczone sąśrodki w kwocie 13.750.000 zł na drogę Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy, ale postępowanie nie zostało jeszcze ogłoszone (wkład własny na ten rok to kwota 725.000 zł).

Poinformował ponadto, że pod obwodnicę Mińska zajęte zostały nieruchomości będące własnością powiatu i w przypadku jednej nieruchomości jest to kwota odszkodowania 2,5 mln zł.

No i inwestycje szkolne... Właśnie upłynął termin na składanie ofert na remont auli w Budowlance i nie wpłynęła żadna oferta, a na zadania dotyczące rozbudowy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie wpłynęły oferty przekraczające zaplanowane środki aż o 9 mln zł. To suma oferty Remexu, który chce budować halę w Chemiku zaprawie 11 milionów i Akpolu zdecydowanego remontować Ekonom za 6,5 miliona. Oba przetargi zostały unieważnione z powodu braku wystarczających środków.

Już podczas nadzwyczajnie zwołanej sesji starosta odpuścił drogi, prosząc radnych o wpisanie do wieloletniego planu tylko inwestycje szkolne. Zmieszczą się dzięki okrojeniu zakresu prac, co spowodowało, że w kolejnym przetargu wykonawcy także spuścili z cenowego tonu. Starosta jest przekonany, że nie ucierpi na tym funkcjonalność hali w Chemiku i budynku Ekonoma.

 

J. Zbigniew Piątkowski

 

REPORTAŻ TV

Numer: 36 /1299/ 2022   Autor: J. Zbigniew Piątkowski

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *