Powiat mińskiPowiat miński trzeciomajowy

Zeszłoroczna okrągła rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja przeszła w powiecie mińskim bez większego echa. W tym roku, kiedy już można świętować pełną parą, samorządy ograniczyły się do planu minimum z powtarzającymi się motywami mszy, składania kwiatów i krótkich występów młodzieży szkolnej…

Fety bez podniety

Powiat miński trzeciomajowy / Fety bez podniety

Uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja to dokument wielkiej wagi. Jak się powszechnie uważa, był to drugi tego typu akt na świecie, a pierwszy w Europie. Nowoczesne rozwiązania ustrojowe, które zawierała Konstytucja, wzorowane m.in. na amerykańskich, miały zmienić Rzeczpospolitą z państwa anachronicznego w pełni przystające do współczesnych oświeceniowych idei. Niestety, realizacja słusznego zamiaru przyszła za późno i spotkała się z odpowiedzią sąsiadów Polski, którzy nie życzyli sobie wzrostu jej znaczenia. Wszystko zakończyło się wielką zdradą i ostatecznym upadkiem państwa polskiego. Jednak pamięć o jednym z największych cywilizacyjnych osiągnięć I Rzeczypospolitej nie zaginęła.
Bardzo podobnie uczczono ten dzień w Dobrem. Po uroczystości w kościele i przy pomniku z 1938 roku, wszyscy udali się do szkoły, gdzie dzieci przy wsparciu GOK i orkiestry dętej zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny.

Niemal identyczny przebieg miały obchody w Kałuszynie. Msza w intencji Ojczyzny była wstępem do przemarszu w asyście orkiestry pod pomnik  Bojownikom o Niepodległość. Tam złożono kwiaty, a na dalszą część burmistrz Czyżewski zaprosił do domu kultury, gdzie przybliżył on genezę uchwalenia Konstytucji 3 maja i wagę jej ustanowienia po czasy współczesne. Tegoroczne obchody uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkoły w Kałuszynie przygotowane pod kierunkiem Wandy Stryczyńskiej przy współudziale Teresy Kowalskiej i Katarzyny Berskiej oraz koncert orkiestry dętej pod batutą kapelmistrza Rafała Walentka.

W Stanisławowie po oficjalnej części również zaprezentowano część artystyczną. Najpierw jednak modlono się wspólnie w kościele, złożono kwiaty oraz wysłuchano przemówień. Wszystko zakończyło się natomiast w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie stanisławowska orkiestra dęta zagrała patriotyczny koncert.
W sulejóweckim kościele również zaplanowano koncert. Po Mszy świętej okolicznościowy występ miała Młodzieżowa Orkiestra Dęta AKORD kierowana przez Edwarda Myśliwczyka.
O obchodach w pozostałych gminach można powiedzieć niewiele. W większości skupiły się one na świętowaniu Dnia Strażaka, zaś Konstytucja 3 maja pozostała w cieniu.

Numer: 19/20 (1282/1283) 2022   Autor: (łk)

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *