Powiat mińskiPowiatowe rocznice edukacyjne

Stało się już tradycją, że ważne szkolne rocznice są łączone z powiatowym świętem edukacji. W ten sposób walory obu uroczystości nie tylko się znoszą, ale też wydłużają czasowo. Na szczęście stulecie powstania mińskiego Ekonoma nie było przesadzone, bo przypadało w 2020 roku, a więc stało się tylko miłym przypomnieniem jego historii i dokonań, by stać się pierwszą placówką wśród szkół średnich…

Rękoma Ekonoma

Jak rocznica, to mowy, prezenty, nagrody i wyróżnienia. Tym razem na pierwszy ogień poszły medale Pro MASOVIA za… szczególne zasługi dla Mazowsza. Otrzymali je byli i obecni dyrektorzy Ekonoma, nauczyciele i administratorzy. Wśród nagrodzonych byli więc Franciszek Karkosa, Danuta Kryska, Stefan Stępniewski, Elżbieta Wieczorek, Beata Biszkowiecka-Rokicka, Agnieszka Paździoch, Justyna Kmiecik, Małgorzata Bartnicka, Tadeusz Góras, Barbara Szczepanik, Joanna Dębowska-Kępczyk, Katarzyna Wocial, Monika Ciężkowska, Robert Łubkowski i Barbara Świątek. Pozostali nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych otrzymali marszałkowskie dyplomy uznania.

Nie mniej liczebne były nagrody mińskiego starosty, które jednak dotyczyły wszystkich szkół będących pod nadzorem powiatu. Otrzymali je dyrektorzy – Paweł Antosiewicz, Joanna Kowalska, Rafał Skrzeczyński, oraz wicedyrektorzy Beata Biszkowiecka-Rokicka i Jerzy Gańko. Po nagrody szły także nauczycielki Ilona Bojakowska, Agnieszka Boruc, Monika Branicka-Miłkowska, Joanna Dębowska-Kępczyk, Beata Duszczyk, Izabela Fiedorczuk, Katarzyna Jaworska, Małgorzata Kaczmarek, Ewelina Komuda, Maria Malesa, Agnieszka Skorys, Elżbieta Nowak, Elżbieta Sobol, Katarzyna Staszel, Izabela Szmidt, Anna Szostek, Joanna Wójtowicz oraz Zenon Kosut i Marek Szczurowski.

Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań, gratulacji, jak również czasu na wspomnienia związane z historią mińskiego Ekonoma, a na zakończenie młodzież przygotowała program artystyczny, ukazujący zmiany i rozwój swojej szkoły w ostatnim stuleciu.
Trzeba wiedzieć, że jubileuszowe obchody rozpoczęto już w ubiegłym roku zasadzeniem drzewa pamięci, czyli srebrnego świerku z dedykacją tym, którzy tworzyli historię szkoły oraz sercem, talentem i pracą przyczynili się do jej rozwoju. Towarzyszyła mu poezja o wysokich drzewach Staffa. Jakby chcieli przypomnieć, że absolwentów można spotkać wszędzie w wielu instytucjach w różnych zawodach i na różnych stanowiskach.
Nawet księży, którzy solidarnie uczestniczyli w urodzinowej gali. Cenne jest, że absolwenci wracają do swojej szkoły i podejmują w niej pracę. Może będą wśród nich maturzyści z ponadpiątkową średnią ocen jak Karolina Bartuszek, Adrian Król, Natalia Gielo czy Anna Ślusarczyk.

Numer: 43/44 (1255/1256) 2021   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *