JakubówJakubów oświatowy

Nie zważając na 13 dzień października doszło do obchodów dnia edukacji w gminie Jakubów. W tym roku w hali SP w Mistowie, gdzie prócz nauczycieli nie zabrakło także emerytowanych pracowników szkół oraz gości z medalami i bardziej konkretnymi dowodami uznania. Najbardziej jednak oklaskiwane były muzyczne szlagiery…

Szlagiery kariery

Najwyższym odznaczeniem przyznanym podczas uroczystości był Medal Komisji Edukacji Narodowej, który otrzymały Ewa Charczuk, Agnieszka Kunka, Anna Gójska, Elżbieta Wocial-Cudna i Ewa Grajda. Kolejnym i po raz pierwszy wręczonym w gminie dowodem uznania, była nagroda Ministra Edukacji i Nauki przyznana Marii Pruszyńskiej, która wróciła na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jakubowie.
Były również dyplomy uznania przyznane przez Marszałka Mazowsza, które wręczono Marii Suliborskiej, Małgorzacie Popławskiej, Elżbiecie Talmie, Annie Łaptiew-Pióro, Marii Wójcickiej, Edycie Wocial, Elżbiecie Gryz i Agnieszce Jastrzębskiej.
Jak zwykle wójt Hanna Wocial nagrodziła nie tylko kwiatami dyrektorów szkół, a szefowe swoich nauczycieli.
Pierwszy raz święto edukacji obchodziła Katarzyna Zawilińska z gminnego żłobka w Jędrzejowie Nowym, bo wraz ze swoimi współpracownicami równie żarliwie angażuje się w wychowanie najmłodszych mieszkańców gminy Jakubów.
Życzenia złożyli włodarze gminy, poseł Daniel Milewski, szefowa siedleckiej filii MUM – Magdalena Sałata, ks. prof. Roman Bartnicki oraz Edyta Ludwiniak  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku.
Nawiązywali do poprzedzającego galę nagród muzycznej podróży dookoła świata, czyli koncertu przypominającego największe szlagiery wokalne w niemal wszystkich stylach i epokach muzycznych.

Numer: 43/44 (1255/1256) 2021   Autor: (jz-p)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *