Znowu nad Srebrną popisywali się fani narodu wybranego. W ramach VII Dni Kultury Żydowskiej urządzili spacer historyczny, podczas którego upamiętnione zostały cztery miejsca związane z mińskimi Żydami, gdzie odsłonięto specjalne tablice wbudowane w płyty chodnikowe.

Spacer z macew

Spacer z macew

Upamiętniają one stary cmentarz żydowski przy ul. Kazikowskiego, getto na rogu Piłsudskiego i Mireckiego, jesziwę na rogu Miodowej i Nadrzecznej oraz synagogę przy ul. Piłsudskiego.
Na tablicach teren starego cmentarza żydowskiego obrazuje wizerunek złamanego drzewa. Budynek jesziwy przywołuje granitowa rzeźba z rośliną pieprzu. Wizerunek gwiazdy Dawida, której ramionami są splątane korzenie, upamiętnia getto, a owoc granatu obrazuje synagogę. Autorami tablic są Radosław Rolf i Łukasz Milewski.
Spacer historyczny poprowadziła Ewa Borkowska, która przybliżyła historię cmentarza, getta, synagogi i jesziwy. Miejsca te symbolicznie zostały przywołane w etiudach teatralnych zaprezentowanych przez młodzież SP3, LO w ZSE oraz LO im. PMS, przygotowanych przez ks. Konrada Jaworeckiego. W spacerze uczestniczyli nie tylko filosemici, ale i potomkowie mińskich Żydów, których można obejrzeć na ścianie mińskiej biblioteki.

Numer: 41/42 (1253/1254) 2021   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *