Mińska Szkoła Artystyczna skończyła 45 lat. W czasie urodzinowej gali przemówienie z odwołaniem do historii szkoły wygłosił Wenanty Maciej Domagała związany z MSA od pierwszych egzaminów wstępnych i przez 40 lat piastujący w niej funkcję dyrektora.

Kadzenie na urodzenie

Kadzenie na urodzenie

Nie skupił się wyłącznie na sobie, bo wymienił osoby zasłużone dla szkoły – pierwszą sekretarkę Halinę Dróżdż, wicedyrektora Edwarda Pikulę, a także kierowników administracyjnych Eugeniusza Osińskiego i Sławomira Tkacza.
W panegirycznych odwołaniach zastąpiła go obecna dyrektor Paulina Rzewuska-Korycińska, pokazując na ekranie kina archiwalne zdjęcia. Wydarzenie prowadzili absolwenci MSA Aleksandra Wieczorek i Tomasz Osica, a ministerialne medale i odznaczenia zasłużonym pedagogom szkoły wręczał Michała Góras.
Program artystyczny przygotowany na jubileusz prezentował się bogato. Wystąpili uczniowie, pedagodzy i dorośli już absolwenci. Zagrali i zaśpiewali soliści – Julia Kalinowska, Ewelina Pachnik, Julia Dobrowolska, Franciszek, Zuzanna, Paweł Szeląg i Tomasz Osica, a także duety, tercety i liczniejsze grupy instrumentalne, głównie grupy skrzypcowe, teatralne i mieszane.
Całość osłodził tort i zaproszenie na złotą rocznicę szkoły.

Numer: 41/42 (1253/1254) 2021   Autor: (jaz)



Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *