W Kątach Boruczy otwarto 4 km drogi powiatowej, która została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 855 304 zł.

Boruczy nie dokuczy

Boruczy nie dokuczy

Na nowym odcinku drogi położono nową nawierzchnię, wykonano zjazdy na posesje oraz pobocza z kruszywa łamanego, oczyszczono i wyprofilowano rowy, wykonano nowe oznakowania pionowe i poziome. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 569 130 zł.
W poprzednim stanie droga posiadała nawierzchnię częściowo utwardzoną brukową, a częściowo żwirową z nieregularną jezdnią. Wzdłuż drogi występowały nieregularne pobocza gruntowe oraz zarośnięte trawą i zamulone rowy odwadniające.
– Kto po tych drogach będzie jeździł, jak paliwo po 6 zł, a będzie jeszcze droższe... – ironizują pesymiści. Kupią sobie auta elektryczne i problem z głowy...

Numer: 39/40 (1251/1252) 2021   Autor: (jaz)

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *