Trasa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostrady A50 nie jest jeszcze przesądzona. Właśnie do 17 września 2021 r. trwają konsultacje programu, w którym wpisana jest budowa autostrady. Jednak – jak ostrzega wójt Kalinowski – OAW może przebiegać przez dębską gminę. A to oznacza, że mieszkańcy nie mogą być obojętni, czyli powinni składać uwagi do przebiegu trasy.

Uwagi powagi

Uwagi powagi

Uwagi można zgłaszać na formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov. pl, tradycyjną pocztą – Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, lub składając tam pismo osobiście.
Uwagi przekazane w innej niż formularzowej formie, jak np. listy poparcia, protest osobisty, artykuły z prasy nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.
Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jej brak skutkuje odrzuceniem uwag, co niewątpliwie wpłynie na szansę odrzucenia trasy poza dębską gminę.

Numer: 35/36 (1247/1248) 2021   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *