Jak bardziej zacieśnić współpracę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze szpitalem, aby sprawniej i efektywniej udzielać pomocy chorym?

Jak POZ z ZOZem…

Jak POZ z ZOZem…

O takiej współpracy rozmawiali sami zainteresowani, a najważniejszym ustaleniem było m.in. podjęcie decyzji o utworzeniu wewnętrznej infolinii między lekarzami POZ a specjalistami z mińskiego szpitala. Będzie ona funkcjonowała w celu szybszego skonsultowania i zdiagnozowania chorego we współpracy z lekarzem prowadzącym, który skierował pacjenta do szpitala. Ułatwi to również lekarzom szpitala interpretację skierowań wystawianych przez lekarzy terenowych. Priorytetem dla dyrekcji oraz lekarzy SPZOZ w Mińsku jest zapewnienie sprawnego działania oddziałów szpitala. Na zakończenie spotkania przedstawiciele obu stron wymienili się bezpośrednimi kontaktami, a dyrektor Martyniak oraz jego lekarze – Marek Olewiński i Piotr Gryglas, zapowiedzieli, że było to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie mające na celu podniesienie poziomu współpracy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.

Numer: 29/30 (1241/1242) 2021   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *