Mimo kryzysu w budżecie powiatu, radni zdecydowali się na jeszcze jedne stypendia. I tak od przyszłego roku szansę na wsparcie nauki poza prymusami i sportowcami mają także adepci pielęgniarstwa.

Białe wsparcie

Białe wsparcie

To jeden z najbardziej deficytowych zawodów w Polsce, a miński szpital od kilku lat ma duże problemy ze skompletowaniem odpowiedniej liczbowo kadry pielęgniarskiej. Ten sam problem dotyczy domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat miński. Dlatego właśnie członkowie komisji zdrowia po konsultacjach z dyrektorem Mariuszem Martyniakiem zaproponowali program stypendialny, który ma być formą zachęty do podjęcia pracy w mińskim szpitalu.
Zasady są proste – pieniądze w kwocie 800 zł w drugim i 1200 zł w trzecim roku nauki przyznawane będą tylko i wyłącznie tym osobom, które zobowiążą się do podjęcia pracy na co najmniej dwa lata w SP ZOZ w Mińsku lub wybranej placówce DPS prowadzonej przez powiat miński.

Numer: 27/28 (1239/1240) 2021   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *