Mińsk MazowieckiHistoria z kościoła

Historia w świątyni? Czemu nie, gdy chodzi nie tylko o jubileusz miasta, a w przyszłym roku także parafii zakorzenionej w dziedzictwie lokalnych dziejów. Pomysłodawczynią tej społecznej inicjatywy była Anna Popławska, a patronował jej proboszcz Jerzy Mackiewicz…

Ambona dziejów

Historia z kościoła / Ambona dziejów

Tak oto w niedzielę 6 czerwca 2021 r. doszło do kulturowego spotkania z okazji 600-lecia lokacji miasta. Na początek przypomniano wiersz Tadeusza Różewicza Oblicza ojczyzny jako miejscu urodzenia, pierwszej miłości, grobów, takiej na wyciągnięcie ręki. Dopiero później ona rośnie, krwawi i boli…
Wystąpieniem Kościół, a tożsamość
lokalna dr Janusz Kuligowski wprowadził zebranych w mury mińskiej fary. Pokazał, jak na przestrzeni lat dzieje parafii splatały się z historią miasta, co wielokrotnie zostało odzwierciedlone na tablicach czy elementach wystroju świątyni. Zebrani dowiedzieli się m.in., że obraz Matki Boskiej Mińskiej nazywany jest Panią Hallera czy Matką Boską Hallerowską, gdyż gen. Józef Haller modlił się przed obrazem w trakcie bitwy warszawskiej 1920 r.
Kolejny prelegent dr Tadeusz Krawczak przybliżył zebranym świadomość narodową i religijną w XIX i XX wieku. Zaakcentował zarówno cechy polskiej religijności, jak również etapy kształtowania się świadomości narodowej. Nawiązał do osób ks. Stanisława Stojałowskiego czy Konrada Prószyńskiego.
Wystąpienia historyków zakończyła dr Lilla Kłos, przedstawiając przede wszystkim mało znane fakty z historii parafii. Wspomniała o erygowanej w 1886 r. Drodze Krzyżowej, której pierwsza, odtworzona stacja zdobi obecnie ściany świątyni.
Całość okrasiła literacko Stanisława Gujska. Mówiła o wielkich wieszczach i lokalnych twórcach – Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej, Tadeuszu Chróścielewskim i Krzysztofie Szczypiorskim. I o sobie przez wspomnienie wiersza o najmilszym mieście napisanego na 550-lecie Mińska.
Spotkanie cytatami z Jana Pawła II poprowadziła Renata Bakuła, a modlitwą do patronki sanktuarium zakończył ks. proboszcz Jerzy Mackiewicz.

Numer: 25/26 (1237/1238) 2021   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *