Tydzień z prawem (300)

Dwa lata temu zmarł mój jedyny brat. Nie miał on swojej rodziny. Z bratem miałam rzadki kontakt, ale wiem tylko, że miał problemy z hazardem i stracił majątek. Ostatnio otrzymałam od banku informację, iż jestem jedynym spadkobiercą po bracie i mam spłacić jego zobowiązania finansowe. Jestem przerażona, nie wiedziałam, że powinnam była złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku po nim. Czy mogę podjąć jakieś kroki prawne, które pozwolą mi na uwolnienie się od długu brata...

Długi do obsługi

Adwokat Agnieszka Malczyk

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mamy sześć miesięcy. Termin ten zaczyna biec od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania do spadku. Najczęściej będzie to data śmierci spadkodawcy lub data otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu spadku przez spadkobierców, którzy dziedziczyli w pierwszej kolejności. Jeżeli spadkobierca tego nie zrobił, ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami powinien złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie. Jest to możliwe pod warunkiem, że niezachowanie terminu nastąpiło pod wpływem błędu lub groźby.

Najczęściej spotykaną w sądowej praktyce jest wada oświadczenia woli polegająca na błędzie. W wielu orzeczeniach sądy wielokrotnie potwierdzały, że niewiedza spadkobiercy o stanie spadku, pomimo podjętych odpowiednich i możliwych działań, może być uznana za błąd istotny w rozumieniu art. 1019 § 2 KC. Takimi okolicznościami jest np. wieloletni brak bliższych kontaktów spadkobiercy ze spadkodawcą, lub konflikt z krewnymi spadkodawcy, o czym świadczy chociażby ukrycie śmierci i pogrzebu spadkodawcy.

W art. 1019 KC ustawodawca określił zasady uchylenia się od skutków prawnych złożenia lub niezłożenia do sądu oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Powinniśmy to zrobić w ciągu roku od chwili, w której wykryliśmy, iż działaliśmy pod wpływem błędu. Najczęściej będzie to sytuacja, jak w tym przypadku, kiedy otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty od wierzyciela spadkodawcy.

Tak więc, aby uwolnić się od długów spadkowych po bracie trzeba podjąć jak najszybciej kroki prawne w celu uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Numer: 25/26 (1237/1238) 2021   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *