No i mamy wreszcie hit medialny na cały kraj. Wszystko dzięki sędziemu, który umorzył postępowanie wobec zdybanego przez policję bezmaskowca.

Łaski bez maski

Łaski bez maski

Sprawę ujawniła adwokat Magdalena Wilk, pełnomocniczka mężczyzny obwinionego o to, że na ulicy nie przestrzegał nakazu zasłaniania ust i nosa. Mężczyzna nie przyjął mandatu, więc wniosek o ukaranie trafił do sądu. Sędzia Maksymilian Zboina umorzył sprawę wskazując, że czyn, o który obwiniono obywatela, nie może być uznany za zabroniony w rozumieniu Kodeksu Wykroczeń. Wykazał, że aby w drodze rozporządzenia móc ograniczyć podstawowe prawa obywatelskie, nie naruszając jednocześnie Konstytucji, muszą zostać spełnione szczególne warunki, czyli wprowadzenie jednego z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. W obecnej sytuacji najpewniej byłby to stan klęski żywiołowej.
Sędzia Maksymilian Zboina wskazał także, że wprowadzając nakaz zakrywania ust i nosa na obszarze całego kraju, złamano kilka zapisów Konstytucji, w tym zapis o swobodzie poruszania się, a także o wolności człowieka, która w swej istocie nie może zostać naruszona w żadnej sytuacji.

Numer: 17/18 (1229/1230) 2021   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *