Zanosi się na kolejne objazdy drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów. Właśnie podpisano umowę na kompleksową rozbudowę dwóch odcinków o łącznej długości 5,3 km, w tym odcinek od Pustelnika do Stanisławowa. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

Czas na objazdy

Czas na objazdy

Zakres zaplanowanych robót obejmuje m.in. poszerzenie istniejącej jezdni, wzmocnienie konstrukcji drogi, ułożenie nowej nawierzchni drogi, wykonanie poboczy z kruszywa oraz przebudowę istniejących przepustów. Na remontowanych odcinkach powstaną nowe zatoki autobusowe oraz chodniki jedno i dwustronnych. Ponadto zostaną rozbudowane skrzyżowania z drogami niższej kategorii oraz zjazdy na działki przylegające do drogi. Powstaną drogi serwisowe. Dodatkowo pas drogowy zostanie oczyszczony z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi i przydrożnych rowach, co poprawi widoczność oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowego.
Inwestycja obejmuje również przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury teletechnicznej, energetycznej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Koszt realizacji inwestycji to prawie 18 milionów zł. z budżetu województwa mazowieckiego. Roboty drogowe powinny zostać zakończone do połowy października 2022 r.

Numer: 15/16 (1227/1228) 2021   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *