Od zawsze wilki były nie tylko baśniowym postrachem zabłąkanych wędrowców. Wbrew przesądom nie były człowiekowi wilkiem, a starały się go unikać. W końcu malejącą ich populacją objęto ochroną gatunkową...

Chwilka na wilka

Chwilka na wilka

Teraz sytuacja się radykalnie zmieniła. Stada wilków rosną i zajmują coraz większe przestrzenie. To dlatego do urzędów gmin wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie informujące na temat sposobu postępowania z dzikimi zwierzętami.
Wszakże przypadki realnego zagrożenia zdrowia i życia ludzi są incydentalne, w piśmie zostały zawarte wskazówki konieczne do umiejętnego zachowania w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej wilka z ludźmi i zwierzętami gospodarskimi. W przypadku szkód wyrządzonych przez wilki należy zawiadomić RDOŚ w Siedlcach tel. 25 644 32 13, wst.siedlce@rdos.gov.pl.
Fachowcy zalecają także zapoznanie się z literatura fachową na temat zasad unikania zagrożeń ze strony wilków oraz zachowania, aby uniknąć sytuacji w której wilki oswajają się i zaczynają stwarzać problemy.

Numer: 15/16 (1227/1228) 2021   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *