Tydzień z prawem (298)

Z moim byłym partnerem mam 10 letniego syna. Ojciec dziecka rzadko się z nim widuje, ale ma pełną władze rodzicielską. Chciałabym wyjechać z synem za granicę, aby podjąć tam pracę. W Anglii mam rodzinę oraz zagwarantowaną pracę. Obawiam się, że mój były partner może się temu sprzeciwiać. Wiem, że jemu nie zależy na dobrej relacji z dzieckiem, a jedynie na tym, aby uprzykrzyć mi życie. Czy mogę zabrać syna za granicę bez zgody ojca dziecka i jakie kroki prawne mogę poczynić, aby legalnie z nim wyjechać...

Zgoda to wygoda

Adwokat Agnieszka Malczyk

Wyjazd małoletniego za granicę z pewnością jest istotną sprawą i dlatego wymaga zgody obojga rodziców.  Bez znaczenia jest, czy dziecku będzie towarzyszył drugi rodzic, inna osoba, czy też będzie podróżować samo.

Z istoty władzy rodzicielskiej wynika zasada jej wspólnego, dwuosobowego wykonywania przez oboje rodziców. Zasadę te wyraża art. 97 § 2 polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRIO), który stanowi, że w sprawach istotnych dla dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Tylko w sprawach dla dziecka mniej istotnych, każdy z rodziców podejmuje decyzje samodzielnie, bez konieczności przeprowadzania konsultacji i uzyskania akceptacji ze strony drugiego rodzica. Sądy polskie w swoim orzecznictwie wyjazd dziecka za granicę, zarówno na pobyt stały jak i czasowy, a nawet w celu spędzenia wakacji zaliczyły do kategorii spraw istotnych.

W braku porozumienia między rodzicami w kwestiach istotnych spraw dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jeżeli zatem, były partner rzeczywiści będzie sprzeciwiał się wyjazdowi z synem za granicę, będzie pani zmuszona wystąpić do SO o wydanie zastępczej zgody na wyjazd. Sąd postanawia biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

Istotnym jest, aby uzyskała Pani zgodę sądu i nie wyjeżdżała z synem do momentu jej uzyskania. Rodzic, któremu zabrano dziecko może rozpocząć procedurę sprowadzenia dziecka do Polski. Przedmiotowa procedura odbywa się na podstawie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, która obowiązuje w Polsce de facto od 1995 r. Celem podjęcia Konwencji było przeciwdziałanie negatywnym skutkom uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Należy zaznaczyć, iż na podstawie przedmiotowej Konwencji można dochodzić powrotu dziecka, które nie ukończyło 16 lat, a więc w przypadku dziecka powyżej tej granicy zapisy przedmiotowej Konwencji nie mają zastosowania.

Wyjazd rodzica z dzieckiem za granicę mimo braku zgody drugiego rodzica albo sądu opiekuńczego stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej i może skutkować jej pozbawieniem – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1970 r., III CRN 181/70, OSNC 1971, nr 6, poz. 107.

Warto zatem porozumieć się z byłym partnerem, a jeżeli jest to niemożliwe, wystąpić do sądu o zgodę na wyjazd małoletniego za granicę.

Numer: 9/10 (1221/1222) 2021   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *