Polisa na życie

     Wszyscy właściciele polis na życie muszą liczyć się ze zjawiskiem indeksacji składki, czyli z sytuacją w której wzrasta jej cena. Dlaczego tak się dzieje i czy indeksacja składki w polisie na życie jest nieunikniona? Poznajmy kilka faktów, które przybliżą ten temat nieco dokładniej...

Indeksacja składki

Polisa na życie / Indeksacja składki

               Czym jest indeksacja składki?

Z definicji – indeksacja składki ubezpieczeniowej to podwyższenie ceny składki, którą opłaca ubezpieczony, aby uchronić wartość świadczenia przed skutkami inflacji. Do indeksowania dochodzi raz do roku w dniu w którym zawarta została umowa. Ubezpieczyciel ustala wskaźnik inflacji na podstawie danych, podanych do informacji przez  Główny Urząd Statystyczny.

Podniesienie ceny składki sprawia, że odpowiednio zwiększa się suma ubezpieczenia. Dzięki temu nie dochodzi do spadku jej wartości a ubezpieczony zachowuje wartość swoich świadczeń, pomimo zjawiska inflacji. W praktyce,  indeksacja składki w polisie na życie oznacza, że wypłacone w przyszłości świadczenie będzie adekwatne do aktualnej wartości pieniądza.

           Indeksacja składki jak działa inflacja?

Mechanizm indeksacji składki dotyczy polis długoterminowych (jak wspomniana polisa na życie). W skrócie – suma naszego ubezpieczenia traci co roku na wartości, ponieważ pomniejsza ją wskaźnik inflacji. W zależności, ile procent wyniósł on w minionym roku, o tyle spadnie wartość naszej sumy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że będzie ona niższa, niż w dniu podpisania umowy.

Inflacja zależy od polityki pieniężnej państwa, rosnących zarobków oraz cen towarów i usług. W praktyce, gdyby nie indeksacja składki w polisie na życie, jej wartość malałaby każdego roku a ilość wypłaconych środków (np. po 20 latach) nie zaspokoiłaby realnych potrzeb ubezpieczonego. Podwyższenie wartości składki zapobiega więc temu zjawisku.

           Indeksacja składki w polisie na życie nie jest obowiązkowa

W większości przypadków indeksacja składki nie jest obowiązkowa. Ubezpieczyciel przedstawia właścicielowi polisy jedynie propozycję indeksacji (lub dzieje się to automatycznie, jeśli zawarliśmy taką umowę), którą ubezpieczony może odrzucić. W takim przypadku zachowa on tą samą cenę składki, ale suma jego ubezpieczenia spadnie. Są oczywiście wyjątki od tej reguły, ustalane indywidualnie przez ubezpieczyciela.

Nie zawsze mamy też możliwość odmowy indeksacji. Jeśli w umowie zawarty jest zapis o jej obowiązkowości, nie będziemy mieć wyboru. Pamiętajmy też, że jeśli ubezpieczyciel dopuszcza odmowę indeksacji, to tylko w określonym terminie – np. nie później niż 7 dni do rocznicy zawarcia umowy. Jeśli spóźnimy się ze sprzeciwem, nie będziemy mogli odmówić indeksacji.

           Czy warto odmawiać indeksacji?

Indeksacja składki może budzić sprzeciw wśród ubezpieczonych. Wszak wiele osób poszukiwało taniej polisy a finalnie okazuje się, ze muszą co roku płacić więcej. Możliwość odmowy indeksacji składki możemy rozważyć, jeśli mamy akurat przejściowe problemy finansowe. Niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają bowiem możliwość odmowy indeksacji, bez straty na sumie ubezpieczenia, przez np. pierwsze 2 lata trwania umowy.

Ciągła odmowa indeksacji nie jest jednak korzystna. Dochodzi bowiem do sytuacji, w której płacimy co prawda tą samą stawkę, ale za produkt, który cały czas traci na jakości. Marna to inwestycja, zwłaszcza że indeksacje nie są bardzo wysokie i nie osiągają zaporowych progów. Odmowa indeksacji sprawi w końcu, że środki z polisy na życie mogą okazać się mało warte.

           Indeksacja składki jak działa odmowa

Jeśli zdecydujemy się na odmowę indeksacji o wartość wyliczoną przez ubezpieczyciela, ten może zaproponować nam inną lub waloryzację składki. Pamiętajmy jednak, że kilkukrotne odmówienie indeksacji – jeśli wynika to z umowy – może doprowadzić do sytuacji, w której indeksacje staną się automatycznie, niezależne od naszej woli. Dlatego też dokładnie sprawdzajmy, jaką umowę podpisujemy.

 

 


 

Data: 02.03.2021Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *