LatowiczLatowicz szkolnego konfliktu

Trwający od kilku lat konflikt szkolno-personalny tuż przed świętami przybrał na sile. Stało się tak zaraz po decyzji wójta Bogdana Świątek-Górskiego o przywróceniu dyrektor Wiesławy Kosobudzkiej do pracy, mimo nagany komisji dyscyplinarnej wojewody. Część nauczycieli i pracowników obsługi przyszła pod szkołę na pikietę z hasłami obrony równości, sprawiedliwości i godności człowieka. Plac obstawiła policja, a w urzędzie gminy dyrektorkę przesłuchiwała komisja specjalna. Wójt poczuł się jak w potrzasku, ale z nadzieją, że z czasem sytuacja się unormuje...

Normy bez formy

Twarze zasłoniły szczelnie maskami, trzymały dystans i w ogóle były grzeczne. Z obawy przed mandatami? Zapewne trochę bały się policji, bo to wiadomo, co może przyjść do głowy gotowym do działania stróżom prawa. A nuż zaczną pałować...
Obyło się bez incydentu, chociaż obecność mundurowych i tajniaków była zagadkowa. Kto ich tu przysłał, kto doniósł o proteście... Podejrzewały, że wójt, może dyrektorka,  albo jej zwolennicy... Policjanci nie chcieli się przyznać, a wójt twierdził, że tylko ostrzegał pikietujących o konsekwencjach nieprzestrzegania reżimu pandemicznego.

O co w ogóle poszło? W swoich pismach do wójta i wojewody zaniepokojeni rodzice przypominają źródła konfliktu. Otóż w grudniu 2019 roku Wiesława Kosobudzka pełniąca w tym czasie funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Latowiczu podczas prowadzenia lekcji uderzyła w twarz ucznia. Sprawa została zgłoszona i przeciwko dyrektorce toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Dopiero w sierpniu 2020 roku została zawieszona w obowiązkach dyrektora. Niestety nadal przebywała na terenie szkoły, urzędowała w gabinecie i sprawowała władzę. Ba, publicznie przechwalała się zwycięskim rozwiązaniem sprawy i swoim powrotem na stanowisko.
Mimo tego był spokój, bo zastępująca ją Krystyna Wołkowiecka zapewniała bezpieczeństwo dzieci.
I tak mogło pozostać, ale wójt nie odniósł się do żadnego z pism. Zlekceważył głos rodziców i nauczycieli pracujących w szkole i przywrócił Wiesławę Kosobudzką na stanowisko dyrektora.
Pod pismem podpisali się liczni rodzice. Część popierających inicjatywę nie złożyła podpisu pod pismem z obawy przed zemstą szefowej. Niektórzy mają w placówce szkoły kilkoro dzieci, a ona wielokrotnie mściła się na uczniach. Krzyczała wtedy: – I co mi możecie zrobić, wójt i tak każde pismo przyniesie mi na biurko.
Pytają więc, dlaczego wójt nie liczy się ze zdaniem szeregu nauczycieli i pracowników szkoły, którzy dogłębnie znają niekonwencjonalne metody wychowawcze  dyrektorki oraz jej brak szacunku do drugiego człowieka. Czy uczniowie zasługują na to by być wyzywanymi przez dyrektora od bydła? Dlaczego szkołą kieruje osoba, która nie panuje nad swoimi emocjami, swoją karierę zawodową opiera na kłamstwie, a wójt ślepo ją popiera...
Wobec braku pomocy, sprawę zgłosimy do mediów gdyż do tej pory wszelkie instytucje zajmujące się sprawą zawiodły – grożą rodzice, ale anonimowo z obawy przed wyciąganiem konsekwencji wobec ich dzieci, które nadal uczą się w Latowiczu.

Przed naszą kamerą powtarzają oskarżenia, podają konkretne przykłady złego traktowania ich dzieci i oświadczają, że jeśli Kosobudzka powróci, oddadzą je do innej szkoły. Nawet do innej gminy, czyli Żakowa lub Siennicy. Będący na pikiecie nauczyciele potwierdzają zarzuty oprócz jednego – nie pozwolą się nazywać nierobami. W szkole panuje atmosfera powszechnego strachu i inwigilacji. Są wszędzie obserwowani i obrażni, więc czują się jak w reżimie mobbingu.
Wójt Bogdan Świątek- Górski doskonale wie, że konflikt nie służy ani jemu, ani gminie. Tym bardziej szkole, a najbardziej uczniom. Przywrócił dyrektor Kosobudzką mimo nagany, by dać jej szansę pokierowania szkoła do końca kontraktu. To jeszcze dwa lata, więc jest sporo czasu na przynajmniej złagodzenie sporu. Ma nadzieję, że pani Wiesława się zmieni, a wraz z nią opozycyjni pracownicy i rodzice. To fakt, że nie wszyscy mają łagodny charakter, ale trzeba umieć darować winy. Przebaczanie to ludzka rzecz...

Numer: 1/2 (1213/1214) 2021   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *