Tydzień z prawem (298)

Moi rodzice pozostawili po sobie nieruchomość zabudowaną na wsi. Spadek po rodzicach z ustawy nabyłam ja wraz z piątką rodzeństwa, każdy z nas po 1/6. Na razie nikt z rodzeństwa nie wspominał, czy ma jakieś plany związane z nieruchomością. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy wszyscy zamieszkali w domu po rodzicach. Dom jest mały, parterowy i wykonany w starym budownictwie. Chciałabym zaproponować rodzeństwu spłatę ich udziałów. Jakie kroki prawne muszę poczynić, abyśmy znieśli współwłasność?

Zniesienia mienia

Adwokat Agnieszka Malczyk

Zgodnie z treścią art. 195 KC, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Ustawodawca dopuszcza możliwość zniesienia współwłasności w każdym czasie, przyznając jednocześnie każdemu współwłaścicielowi roszczenie o zniesienie współwłasności, które nie ulega przedawnieniu. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy albo w drodze postępowania przed sądem.
Gdy właściciele są zgodni, współwłasność nieruchomości można znieść przed notariuszem. Jeżeli nieruchomość jest wystarczająco duża, każdy ze współwłaścicieli może otrzymać część gruntu przypadającą na jego udział. Część może zrezygnować z nieruchomości i zadowolić się spłatą jej wartości przez współwłaściciela, któremu przypadł ich udział. Z uwagi na fakt, że współwłasność dotyczy nieruchomości, dla ważności takiej umowy wymagana będzie forma aktu notarialnego, stosownie do regulacji przepisu art. 158 kodeksu cywilnego. W nim notariusz umieści zasady podziału w zależności od ustaleń poczynionych przez zainteresowanych. W akcie znajdą się również wzajemne rozliczenia. Notariusz założy również nieruchomościom księgi wieczyste, jeśli ich nie miały, lub dokona wpisów nowych właścicieli w już istniejących. Tu należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, związanymi z taksą notarialną, której wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu umowy i z podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Zniesienie współwłasności w trybie postępowania sądowego następuje najczęściej w sytuacji, gdy pomiędzy współwłaścicielami nie ma zgody. Kosztuje tysiąc złotych i wymaga złożenia przez współwłaścicieli nieruchomości stosownego wniosku. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.
 Sąd może dokonać podziału fizycznego między wszystkich współwłaścicieli, lub niektórych (nawet jednego) ze spłatą pozostałych. Tak więc zniesienie współwłasności u notariusza jest szybsze, ale trochę droższe. Wszystko jednak zależy od tego, czy rodzeństwo będzie zgodne i skłonne do porozumienia.

Numer: 45/46 (1205/1206) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

Dodano dnia: 2020-11-16 godz. 10:52 :: przez: gosc

witam ,jeżeli spadek po rodzicach ,przypadł jednemu z dzieci 6 rodzeństwa ,a jeżeli rodzeństwo zrzekło sie co do spadku na rzecz jednego rodzeństwa tylko była umowa ustna że ,jeżeli po osiągnięciu spadku jedno z rodzeństwa pospłaca pozostałe rodzeństwo i nadal nie wywiązało się z umowy i mam pytanie czy można ubiegać sie o spadek po rodzicach od pozostałej na posesji zaznaczam że rodzice mieli sprzęt gospodarstwa nawet nikt nie został poinformowany o sprzedaży inwentarza ,czy sprzętu gosp między czasie 2-ie rodz zmarli co z umowa ustna

 

 

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *