Mińsk MazowieckiMińsk europejski

Jeszcze nie okrzepła na stołku wiceburmistrza, a już zorganizowała pełną gębą imprezę. Nie, nie tęczową, a flagową i promującą europejską tolerancję dla inności. Powód był znakomity, czyli przyznanie naszemu miastu Flag of Honour, czyli Flagi Honorowej

Flagowi honorowi

Od kogo i za co? Otóż od Rady Europy, komisja doceniła działania na rzecz współpracy międzynarodowej, włączania młodzieży w procesy decyzyjne związane z rozwojem miasta oraz wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
I takie właśnie wartości pokazała młodzież podczas pikniku w niedzielę 4 października przed mińskim magistratem. Padał czasami spory deszcz, mińszczan przyszło niewielu, ale to nic wobec wymowy zabawy w tolerancję. Były więc pieśni w duchu poszanowania inności, Dąbrówka wyśpiewała alfabet po kaszubsku, a SP-3 pokazała teatralnie efekt braku reakcji na zło.
Dopełnieniem pikniku było wirtualne wręczenie flagi europejskiej przez przedstawiciela parlamentu… brytyjskiego. Zastępca przewodniczącego izby gmin John Halo połączył się z Mińskiem podczas specjalnej sesji rady miasta z okazji 30-lecia samorządów.

Numer: 41/42 (1201/1202) 2020   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *