W roku obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej wójt gminy Siennica dokonał uroczystego odsłonięcia jubileuszowej tablicy przy głazie poświęconym Antoniemu Królikowskiemu w ogrodzie siennickiego zespołu szkół.

Siennica pamięta

Siennica pamięta

Wyjątkowego charakteru rocznicowym obchodom patriotycznym nadały prelekcja historyczna wygłoszona przez Stanisława Czajkę – znawcę lokalnej historii i byłego wieloletniego dyrektora ZS, a także występ chóru Kanon pod kierunkiem Moniki Pszkit. Uroczystość miała swoją kontynuację w kościele parafialnym w Siennicy, gdzie Mszę św. w intencji Ojczyzny i poległych w wojnie polsko-bolszewickiej celebrował ks. Dariusz Stonio. W nabożeństwie wzięły udział delegacje władz gminnych, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy.
Wójt Stanisław Duszczyk zapalił także znicze pamięci w pozostałych miejscach upamiętniających mieszkańców gminy Siennica – uczestników i poległych w wojnie 1920 roku. Pojawił się więc przy pomniku w Lasominie oraz kapliczce z tablicą pamiątkową i kapliczce wotywnej w Starogrodzie.
Obchodom towarzyszyła publikacja książkowa. Wydana przez bibliotekę publikacja opisuje działania wojenne w okresie decydującym dla utrzymania przez Polskę niepodległości.

Numer: 41/42 (1201/1202) 2020   Autor: (łk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *