Mińsk MazowieckiMiasto inwestycji

Na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Chróścielewskiego wmurowano akt erekcyjny pod nową inwestycję. Ma ona na celu kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej za... ponad 62 miliony unijnych złotych.

Ścieki bezpieki

Miasto inwestycji / Ścieki bezpieki

Dzięki temu nastąpi – jak to oficjalnie głoszą – całkowita eliminacja odpadu końcowego wytworzonego w procesie oczyszczania ścieków poprzez przekształcenie go w nawóz rolniczy. Ograniczy to negatywne oddziaływanie obiektu na środowisko, a wytworzony biogaz posłuży produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Przy okazji nastąpi zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 8 900 do 10 500 m3 na dobę, co z kolei pozwoli na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i kolejne do niej przyłącza. Nie tylko z miasta, ale i okolicznych wsi.
Prezes PWiK zwizualizował projekt, a burmistrz Jakubowski mówił o trzech wymiarach inwestycji – funkcjonalnym, ekologicznym i społecznym. Szczególnie ważne jest, że zmodernizowana oczyszczalnia będzie miała minimalnie złe oddziaływanie na mieszkańców Kędzieraku, który – o czym się nie mówi – wciąż czeka z licznymi gruntami na nowe szanse rozwojowe.

Numer: 39/40 (1199/1200) 2020   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *