Powiat mińskiRanking SP 2020

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Takie zadanie miało w tym roku ponad 300 tysięcy ósmoklasistów w kraju i 1639 z 57 szkół w powiecie mińskim. Wyniki były diametralnie różne, a miejsca szkół w rankingu dość zaskakujące…

Wiano sprawdzianu

Ranking SP 2020 / Wiano sprawdzianu

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego.
W skali kraju i powiatu wyraźnie wygrała znajomość języka ojczystego. Tu średnie wyniki wyniosły odpowiednio 59 i 61 procent możliwych do zdobycia punktów. Matematyka ze średnimi 46 punktów w skali kraju i 49 punktów w skali powiatu wypadła dużo słabiej. W rankingu pominęliśmy jako mniej istotne punkty osiągnięte z języków obcych, które i tak zdominowała angielszczyzna.
Warto jednak wiedzieć, że wyniki najwyższe, tj. od 90 do 100 proc. z języka polskiego uzyskało tylko 2,3, a z matematyki – 5,9 procent uczniów. Wśród nich było 2 843 osób, które z obu przedmiotów mieściło się w najwyższej sferze krzywej Gaussa.
Rozwiązania zadań otwartych zostały sprawdzone przez 11 301 wykwalifikowanych egzaminatorów, pracujących w 641 zespołach. Kilkanaście z nich oceniało sprawdziany ósmoklasistów z powiatu mińskiego. Zebraliśmy je w tabele i tak powstał dość przejrzysty ranking 57 podstawówek z 13 gmin powiatu mińskiego.
Sam powiat z sumą 110 punktów na tle sąsiadów uległ tylko otwockiemu – 118 pkt., zremisował z wołomińskim, wygrał z garwolińskim – 105 pkt. i znacznie przewyższył wyniki węgrowskiego i siedleckiego – 94 i 99 punktów.
W rankingu miast i gmin wygrał Sulejówek przed wiejskim i miejskim Mińskiem (sic!). Powyżej średniej powiatu są jeszcze uczniowie z gminy dębskiej, halinowskiej, dobrskiej, jakubowskiej, mroziańskiej, kałuskiej i siennickiej, a poniżej 100 punktów mają trzy gminy – Stanisławów, Latowicz i Cegłów.

A jak wypadły same szkoły? Różnice w wynikach sięgają przepaści edukacyjnej, czyli prawie 90 punktów na 200 możliwych do zdobycia z obu egzaminów. Wygrali salezjanie, ale to przecież wyselekcjonowane i opłacane dzieci. Szczególnie więc cieszą wysokie lokaty licznych szkół, gdzie gromadzą się różni uczniowie. Martwi zaś sytuacja także w dużych placówkach, które mają ambicje brylowania w gminie. Martwią nie tak ich końcowe pozycje w rankingu, jak suma zdobytych punktów. Różnice są tak duże, że aż wyzwalają pytania, na które odpowiedzi znają tylko poloniści, matematycy i dyrektorzy.
Oczywiście wyniki egzaminu ósmoklasistów to tylko część starań edukacyjnych szkoły, ale skoro jest egzaminem obowiązkowym i liczącym się w wyborze szkoły średniej, to należy go szanować. I jak najszybciej wyciągnąć odpowiednie wnioski…

PS. W tekście użyto kilku wyrazów z stosowanych w lokalnym uzusie. Kto je znajdzie, niech dzwoni lub pisze.

Numer: 37/38 (1197/1198) 2020   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *