Powiat mińskiMazowsze pomaga

Wszyscy myślą, że mamy kryzys, że nie ma lub brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby, a tu niespodzianka. Pieniądze są i ma je nie tylko polski rząd. Są również w budżecie Mazowsza, które dopiero teraz pokazuje, na co je stać. A stać na wiele, co ostatnio udowodniły dwie kobiety, czyli Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc, obdarowując samorządy lokalne milionami złotówek wsparcia…

Dały do chwały

Galę wsparcia w mińskiej MSzA poprzedził koncert fortepianowy, a czeki przyjmowały władze gmin i miast. Były wśród nich fundusze dla strażaków, którzy bez prowadzenia działalności rozrywkowej są skazani na pomoc nie tylko w sferze szkoleń czy ochron osobistych. Tak więc na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej mazowieckich strażnic samorząd Mazowsza przekazał trzy miliony, z czego do jednostek w podmińskich gminach trafiło 184 tysiące. Po 20 tysięcy otrzymały OSP Podskwarne, Dębe Wielkie, Kałuszyn, Strachomin, Stara Niedziałka, Grodzisk i Łękawica, 16 tysięcy poszło do Mlęcina, a po 14 tysięcy do Wiśniewa i Sulejówka.
Jeszcze więcej, bo aż 12 milionów poszło na wsparcie sołectw. Instrument aktywizacji sołectw objął 1184 inwestycje z 264 gmin. Ponad 520 tys. zł na realizację 53 projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa z powiatu mińskiego. Oznacza to, że przyznane wsparcie na każde sołectwo nie przekracza 10 tysięcy złotych. Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw i wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażyć szatnie przy boiskach i miejsca spotkań, rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki, kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych.

Rozproszenie wsparcia nie dotyczy prawie 15 milionów przeznaczonych na inwestycje w powiecie mińskim, które w sumie będą kosztowały ponad 26 milionów. To budowa przedszkola w Cegłowie, biblioteki w Latowiczu, budynku kulturalno-administracyjnego w Siennicy, rozbudowa oczyszczalni w Olszewicach i budowa drogi w Mińsku.
Najwięcej, bo aż 4 miliony zyska Kałuszyn, który ma problem z oczyszczalnią ścieków w Olszewicach. Dynamiczny rozwój spowodował, że  obecna przepustowość oczyszczalni staje się niewystarczająca. Dzięki dofinansowaniu instalacja zostanie rozbudowana, a jej przepustowość zwiększy się z 500 do ponad 700 m3/dobę. Projekt przewiduje także budowę kanalizacji sanitarnej w terenie zwartym i w pobliżu oczyszczalni oraz zbiorników szczelnych w pozostałych miejscowościach w gminie. Inwestycja za 7,5 miliona zrealizowana będzie w latach 2020-2022
Nie będzie południowej obwodnicy Mińska, ale za to powstanie blisko 700-metrowy łącznik. Uzupełniom istniejący ciąg komunikacyjny od ul. Sosnkowskiego do Siennickiej przez Mrozowską, Dźwigową i Łąkową. Koszt inwestycji wyliczono na 5 milionów, z czego Mazowsze w ciągu 2 lat dołoży ponad połowę tej sumy.
Prawie trzy miliony zyska także Siennica. Oczywiście na anonsowaną już budowę nowego budynku, w którym znajdować się będzie biblioteka, centrum kultury oraz urząd gminy. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażony na potrzeby realizacji wydarzeń kulturalnych, szkoleń, seminariów, konferencji. Inwestycja za 6,2 miliona złotych obejmie prace projektowe oraz budowlane, a także zakup i montaż wyposażenia biurowego, socjalnego, sanitarnego, gospodarczego, konferencyjnego.
Dzięki środkom z budżetu Mazowsza 2,1 mln zł zyska też Latowicz, a konkretnie biblioteka, która już wkrótce przeniesie się do nowego, piętrowego budynku.
Natomiast Cegłów otrzymał wsparcie 2,7 mln zł na budowę żłobko-przedszkola na 145 dzieci. Inwestycja obejmie zarówno prace budowlane, wykończeniowe oraz zakup wyposażenia. Planowane zakończenie realizacji projektu to rok 2021, a koszt nie przekroczy 4,5 miliona złotych.

Numer: 29/30 (1189/1190) 2020   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *