Okazało się, że opiekunka medyczna to jednak nie salowa. I chodzi tu zarówno o wykształcenie, jak i kompetencje. Poinformowała nas o tym jedna z opiekunek przedstawionych na zdjęciu.

Duma opiekuna

Duma opiekuna

Ten zatwierdzony w 2007 roku, a funkcjonujący w mińskim szpitalu od dwóch lat zawód wynika z malejącej liczby pielęgniarek i wzrostu zapotrzebowania na opiekę pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Stąd sensowne było rozróżnianie pielęgnacji podstawowej od specjalistycznej zastrzeżonej do kompetencji pielęgniarek.
By zrozumieć sens pracy opiekuna medycznego, najprościej odwołać się do postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego. Jeżeli lekarz lub pielęgniarka edukują pacjenta, jak ma sam nadzorować swój stan zdrowia, to oczywistym jest, że każdy opiekun medyczny ma kompetencje by pacjentowi w tym pomóc, a nawet go wyręczyć.
Jednak bez względu na okoliczności należy pamiętać, że nie ma prawnych możliwości delegowania na opiekunów medycznych uprawnień pielęgniarskich jak podawanie leków drogą inną niż doustna, podskórnego podawania insuliny, zakładania zgłębników do żołądka, zakładania cewników do pęcherza, leczenia ran itp. W czynnościach tych opiekun jedynie pomaga pielęgniarce. Jest więc na najniższym szczeblu medycznej drabiny. A gdzie są salowe?

Numer: 23/24 (1183/1184) 2020   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *