Tydzień z prawem (291)

Kilka dni temu moja matka dostała wezwanie z Poczty Polskiej do zapłaty abonamentu RTV za 5 lat wstecz. Bardzo mnie zdenerwowało to wezwanie, ponieważ nie stać nas na spłacenie tej należności. Moja matka ma ponad 80 lat, ja sama natomiast jestem po ciężkiej chorobie i mam przyznaną I grupę inwalidzką. W domu mamy tylko jeden telewizor, który zresztą i tak rzadko oglądamy. Czy musimy zapłacić zaległy abonament, a może umorzą nam ten dług…

Tknięci abonenci

Adwokat Agnieszka Malczyk

Zgodnie z prawem abonament RTV w praktyce powinien być opłacany przez każde gospodarstwo domowe w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie odbiornika. W praktyce oznacza regularne, comiesięczne uiszczanie ustalonych opłat. Za ich pobieranie odpowiedzialna jest Poczta Polska, która w świetle prawa wnosi o naliczanie jednej opłaty, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie. W przeświadczeniu wielu osób istnieje również założenie, że jeśli płacimy abonament za płatną telewizję, to jesteśmy zwolnieni z tego przymusu. W rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Płacenie abonamentu RTV jest odrębnym obowiązkiem niż płacenie dostawcy telewizji kablowej lub satelitarnej. Wobec czego z ustawowego punktu widzenia, umowy podpisane z prywatnymi operatorami nie zwalniają z wnoszenia opłaty abonamentowej. Uiszcza się ją z góry do 25. dnia miesiąca rozliczeniowego na konto bankowe Poczty Polskiej.

Jednak z obowiązku regulowania kosztów RTV zwolnionych jest wiele grup osób. Są to ludzie posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, wyróżniający się znacznym stopniem niepełnosprawności lub niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby po 75. roku życia, otrzymujący świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, pobierający rentę socjalną z ZUS-u, osoby głuche, niewidome czy bezrobotne.

Tak więc pani matka jako osoba po 75 roku życia nie jest zobowiązana do płacenia abonamentu RTV. Formalności związane ze zwolnieniem można było załatwić w dowolnym urzędzie pocztowym. Na miejscu należy okazać dowód osobisty. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnego abonamentu radiowo-telewizyjnego uzyskamy od następnego miesiąca po dopełnieniu niezbędnych formalności na poczcie.

Z uwagi jednak na fakt, iż zostało wystosowane wezwanie do zapłaty za 5 lat wstecz, należy także złożyć wniosek o umorzenie należności, powołując się na brak podstawy do jego naliczenia.

Warto pamiętać, że będąc osobą uprawnioną do bezpłatnego abonamentu RTV należy jak najszybciej załatwić formalności na poczcie, tak aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji.

Numer: 23/24 (1183/1184) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *