Senat przyjął ustawę antyprzemocową. Projekt zakłada natychmiastową izolację sprawcy przemocy domowej. To – zdaniem feministek – milowy krok, dzięki któremu może już rzadziej będziemy mówić o zgonach kobiet mordowanych w swoich domach i o samobójstwach dzieci poniewieranych przez swoich najbliższych.

Moc na przemoc

Moc na przemoc

To też ustawa, o którą od lat zabiegały organizacje walczące z przemocą domową. Gdy wejdzie w życie, policja będzie mogła natychmiast izolować sprawcę przemocy od ofiary. A dotychczas było tak, że ofiary musiały uciekać od swoich katów.
Ustawa mówi, że nakaz izolacji obowiązuje przez 14 dni, ale na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. Policja będzie musiała sprawdzać, czy osoba objęta nakazem opuszczenia mieszkania lub niezbliżania się do niego stosuje się do nałożonych sankcji. Jeśli nie – grozi jej areszt, ograniczenie wolności lub grzywna.
W Polsce mamy ok. 166 tys. przypadków przemocy domowej. Wypędzenie z domów lub mieszkań takiej armii chłopów może przynieść zgoła nieoczekiwane rezultaty. Tym groźniejsze, im większe ich prawo do domu lub mieszkania.

Numer: 21/22 (1181/1182) 2020   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *