Tydzień z prawem (290)

Wychowuję samotnie 13-letnią córkę. Z jej ojcem rozstałam się, gdy miała niespełna rok. Pomimo zasądzonych alimentów, mój były partner ich nie płaci, a od co najmniej 5 lat w ogóle nie kontaktuje się z naszą córką. Wiem od wspólnych znajomych, że ma poważny problem z alkoholem. Nasza córka czuje ogromny żal do ojca, że się nią nie interesuje. Czy takie zachowanie jest wystarczające, aby pozbawić go władzy rodzicielskiej?

Meandry władzy

Adwokat Agnieszka Malczyk

Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców. Jednakże w sytuacji, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, albo jeżeli rodzice jej nadużywają lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy może jej pozbawić. To oczywiście najbardziej drastyczny środek ingerencji sądu w sferę tej władzy, polega bowiem na tym, że rodzic traci całkowicie tę władzę.

Jak wynika z postanowienia SN z dnia 12 stycznia 2000 r., III CKN 834/99, nadużywanie alkoholu, uprawianie przestępczego procederu oraz uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka stanowią dostateczną przyczynę pozbawienia władzy rodzicielskiej (art. 111 § 1 KRO).

Tak więc opisane zachowanie byłego partnera uprawnia do wystąpienia do sądu z wnioskiem o pozbawienie go władzy rodzicielskiej. Sprawa taka jest rozpatrywana w trybie nieprocesowym. Sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.

Zgodnie z orzecznictwem SN, dziecko nie jest tu uczestnikiem postępowania, ponieważ sprawa dotyczy jedynie sfery praw rodziców, a jej przedmiotem jest ocena ich postępowania z punktu widzenia prawidłowości wykonywania uprawnień i obowiązków rodzicielskich. W celu przedstawienia poglądów dziecka wystarczającą gwarancję procesową jest instytucja jego wysłuchania.

Warto wskazać, iż osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej nie ma prawa do uczestnictwa w wychowaniu dziecka, decydowania o nim, występowania w jego imieniu oraz zarządu jego majątkiem. Nie ustaje jednakże obowiązek alimentacyjny, a dziecko nadal jest uprawnione do dziedziczenia po takim rodzicu. Zasada ta działa również w drugą stronę ­ rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal jest uprawniony do dziedziczenia po dziecku oraz może w przyszłości domagać się od niego alimentów.

Co ważne, rodzic taki nie zostaje automatycznie pozbawiony prawa do osobistych kontaktów z dzieckiem, chyba że sąd opiekuńczy ich zakaże, mając na względzie dobro dziecka.

Ze względu na tak daleko idące skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej sąd może je orzec tylko wtedy, gdy stosowane dotychczas łagodniejsze środki nie dały rezultatu, bądź z uwagi na drastyczne okoliczności danego przypadku jest oczywiste, że stosowanie środków łagodniejszych byłoby niecelowe.

Numer: 21/22 (1181/1182) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *