Tydzień z prawem (288)

Kilka miesięcy temu rozwiodłam się z mężem. Małżeństwo od początku było nieudane. Były mąż zdradzał mnie i źle traktował. Bardzo przeżyłam czas rozwodu. Ostatnio zaczęłam rozważać powrót do mojego panieńskiego nazwiska. Domaga się tego również były mąż. Słyszałam od koleżanek, że nie jest to skomplikowana procedura, ale zupełnie nie wiem od czego zacząć. Jakie kroki prawne powinnam poczynić, aby zmienić nazwisko?

Śliskie nazwiska

Adwokat Agnieszka Malczyk

Zgodnie z przepisami, każda osoba, która po ślubie zmieniła swoje nazwisko, a następnie rozwiodła się, może bez większych problemów powrócić do wcześniej noszonego nazwiska, np. panieńskiego, przyjętego w wyniku zmiany administracyjnej lub z poprzedniego małżeństwa.

Ma na to trzy miesiące. W tym celu należy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że chce powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Przed rozpoczęciem całej procedury należy przygotować dokument potwierdzający tożsamość. Może to być dowód osobisty lub paszport. Trzeba również przygotować się na wniesienie przewidzianych w przepisach opłat. Jeżeli sprawę zamierzamy załatwić w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego, zapłacimy 11 złotych opłaty skarbowej. Aby powrócić do nazwiska używanego przed ślubem, trzeba mieć informację o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa. Potrzebna będzie również data uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Obie informacje można przekazać urzędnikowi ustnie – nie potrzeba w tym zakresie dodatkowych dokumentów.

Jeśli jednak doszło do przekroczenia 3 miesięcznego terminu zmiana nazwiska może nastąpić tylko według ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Należy w takiej sytuacji złożyć stosowny wniosek o zmianę nazwiska u wybranego kierownika USC. Wymaga on uzasadnienia i opłaty 37 złotych.

Zmiana nazwiska w takim trybie wiąże się z wydaniem przez kierownika USC decyzji o zmianie nazwiska, która ma rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów decyzja kierownika będzie negatywna, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do wojewody. Odwołanie składa się w terminie 14 dni za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji.

Wraz z powrotem do wcześniej używanego nazwiska należy zmienić dokumenty, w którym znajdują się zdezaktualizowane informacje. Zmianie podlega m.in. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. O zmianie nazwiska należy także poinformować pracodawcę oraz wszystkie zainteresowane urzędy i instytucje. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, również musimy nanieść odpowiednie korekty, zmienić wizytówki, pieczątki, treści na stronie internetowej.

Były małżonek nie może domagać się odebrania prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo. Skutkiem rozwodu nie jest strata prawa do noszenia nazwiska męża.

Numer: 16/18 (1176/1178) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *