DobreDobre śmieciowe

Mieszkańcy gminy Dobre, tak jak wielu innych samorządów, znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z podwyżką opłat za śmieci. Na ich wielkość lokalne władze mają niewielki wpływ, ale mogą protestować. Takim protestem, a jednocześnie apelem o działanie jest uchwała, jaką dobrzańscy radni podjęli podczas marcowego posiedzenia

Znoje niepokojów

W treści dokumentu radni wyrażają zaniepokojenie trudną sytuacją w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Jak podają w uzasadnieniu uchwały, w przetargu wzięły udział trzy firmy, z czego najniższa oferta była droższa od poprzedniego okresu o 80%, a kolejne dwie prawie o 300%, pomimo tego samego zakresu świadczonych usług. Gmina znalazła się w trudnej sytuacji, a mieszkańcy muszą płacić o wiele większa stawkę za odbiór odpadów. Części mieszkańców nie stać na regulowanie wysokich stawek, pojawiają się zaległości, ponadto mieszkańcy nie podają pełnych danych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W takich okolicznościach rosnące koszty obciążają samorząd. Gmina nie ma możliwości dotowania odpadów komunalnych z budżetu gminy, gdyż nie pozwalają na to przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zakładają samofinansowanie się gminnej gospodarki odpadami.
Z tego powodu radni proszą o ustalenie ram prawnych, pozwalających na określenie górnych stawek opłaty, podjęcie działań spowalniających dynamikę wzrostu opłaty marszałkowskiej, umożliwienie gminie tworzenia wspólnych z innymi samorządami instalacji komunalnych do przetwarzania odpadów, zwiększenie skuteczności powrotu opakowań do producenta, zniesienie ustawowo narzuconej częstotliwości odbioru odpadów bio i zmieszanych na terenach wiejskich.
Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie, choć w czasie dyskusji jednomyślni nie byli. Część z nich zarzucała wójtowi, że przyjął w przetargu podwyższone stawki za śmieci, a teraz każe radnym wyrażać zaniepokojenie. Poza tym podejmowanie takich dokumentów jest mieszaniem się do polityki, co zwłaszcza w kontekście prezydenckiej kampanii wyborczej nie jest mile widziane.
Uchwała została przekazana m.in. premierowi, marszałkom sejmu i senatu, posłom i senatorom województwa mazowieckiego, wojewodzie, marszałkowi województwa, ministrowi środowiska.

Numer: 8 (1168) 2020   Autor: (łk)

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *