Tydzień z prawem (281)

Mamy duży problem z synem, który kilka miesięcy temu wyszedł z zakładu karnego i zamieszkał ze mną. Syn nie chce podjąć pracy i brać udziału w utrzymaniu mieszkania. Często mu zdarza się nadużywanie alkoholu, a wtedy staje się agresywny, wszczyna awantury i zakłóca ciszę nocną. Jesteśmy już starsi i nie potrafimy poradzić sobie z własnym synem. Chcemy, żeby się wyprowadził z mieszkania, ale nie wiemy, jak to zrobić?

Fora ze dwora

Adwokat Agnieszka Malczyk

Istnieją dwie drogi, aby zmusić syna do wyprowadzenia się z mieszkania. Pierwsza na drodze cywilnej, polegająca na tym, że właścicielowi przysługuje roszczenie o wydanie zajętej nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż syn nie płaci za nic, mamy do czynienia z umową użyczenia. Choć umowa ta nigdy nie została zawarta na piśmie, nie oznacza, że nie obowiązuje. Ba, biorąc pod uwagę zachowanie syna, w każdym momencie można ją wypowiedzieć. Po miesiącu przysługuje prawo wystąpienia do sądu z pozwem o eksmisję. Wyraźnie przy tym podkreślić należy, że meldunek syna w żaden sposób nie wpływa na prawo do lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Druga droga to procedura karna, która polega na zgłoszeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez syna. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2010 r., wprowadziła do KPK nowy rodzaj środka zapobiegawczego, tj. nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego przez sprawcę zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Nakazanie opuszczenia lokalu jest możliwe, jeżeli zarzucone przestępstwo zostało popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej ze sprawcą. Ponadto musi zachodzić uzasadniona obawa, że podejrzany (oskarżony) ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

W państwa sytuacji w trakcie awantury domowej najlepszą doraźną ochronę zapewni wezwanie policji, która zawsze zobowiązana jest do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ofierze przemocy w rodzinie, wliczając w to zatrzymanie sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie. Policjanci powinni też wypełnić wniosek o Niebieską Kartę i zostawić adresy instytucji pomagających osobom doświadczającym przemocy domowej.

Dokumentacja z interwencji policyjnych może posłużyć jako dowód w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy w rodzinie, jak również pomóc w uzyskaniu nakazu opuszczenia przez niego mieszkania.

Sami zdecydujcie, którą z powyższych procedur chcecie zastosować względem z syna, pamiętając przy tym, iż skazanie może narazić syna na negatywne konsekwencje prawne w przyszłości, jak na przykład trudności w znalezieniu pracy.

Numer: 7 (1167) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *