Tym razem porozumienie z Politechniką Warszawską zawarł nie Mechanik, a Budowlanka. Współpraca z Wydziałem Inżynierii Lądowej ma na celu podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu ilościowego i jakościowego kształcenia.

Budowlanka politechniczna

Budowlanka politechniczna

Dotyczy ono uczniów ZS-1 kształcących się w zawodach technik inżynierii sanitarnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik budowy dróg, technik geodeta, technik budownictwa, a także nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w szkole. Współpraca będzie opierać się między innymi na prowadzeniu konsultacji dotyczących kształcenia zawodowego oraz umożliwianiu udziału uczniom i nauczycielom w zajęciach laboratoryjnych, wykładach, seminariach i innych, prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni.
Szkoła i uczelnia będą wzajemnie wymieniać informacje i opinie oraz ustalać na każdy semestr plan i harmonogram realizacji porozumienia.

Numer: 6 (1166) 2020   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *