W Latowiczu miało miejsce posiedzenie zarządu oddziału gminnego OSP. W posiedzeniu uczestniczyli: wojewódzki prezes OSP Antoni J. Tarczyński, komendant powiatowy PSP Paweł Parobczak, wójt gminy Latowicz Bogdan Świątek-Górski, komisja rewizyjna oddziału gminnego, prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Latowicz.

Sumy druhów

Sumy druhów

Posiedzenie otworzył prezes Paweł Kania, który złożył sprawozdanie z działalności za rok 2019. Wynika z niego, że w minionym roku: zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz ćwiczenia jednostek OSP, strażacy brali udział w uroczystościach kościelnych i świeckich, uczczono 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Jednostki OSP otrzymały także dofinansowania z MSWiA, tzn. 5000+, za które zakupiono mundury wyjściowe, mundury koszarowe, węże tłoczne i ssawne, obuwie strażackie, hełmy i inne do zawodów sportowo-pożarniczych. Natomiast samorząd województwa mazowieckiego dofinansował wymianę dachu na garażu OSP Chyżyny.
Prezes Tarczyński podsumował działania związku w 2019 roku. Przedstawił wprowadzenie nowych przepisów obowiązujących od 2020 roku: regulamin sztandarów, nowe zasady przyznawania odznaczeń. Zaprosił też do udziału w pielgrzymce strażaków na Jasną Górę oraz w powiatowym święcie strażaka. Komendant Parobczak przedstawił natomiast informację z działań ratowniczo-gaśniczych w powiecie mińskim, z której wynika, że w 2019 r. wystąpiło 1920 zdarzeń – to więcej niż w poprzednich latach. Natomiast w gminie Latowicz było o 24 zdarzenia mniej niż w 2018 roku.

Numer: 6 (1166) 2020   Autor: (łk)

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *