Tydzień z prawem (280)

Nasz rozwód zakończył się bez orzekania o winie, ale sąd zdecydował, że syn będzie mieszkał z matką, a ja mam prawo do kontaktów z nim w każdy II i IV weekend miesiąca wraz z noclegiem. Od początku była żona robiła mi trudności, a od dwóch miesięcy w ogóle nie udało mi się zobaczyć syna. Po prostu, kiedy nadchodzi mój weekend, ona ma wyłączony telefon i nie odbiera domofonu. A potem mówi, że czekała, ale nie przyszedłem. Co mam zrobić?

Fakty na kontakty

Adwokat Agnieszka Malczyk

Po pierwsze, zgodnie z art. 113 § 1 KRiO, niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, które obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem i porozumiewanie się na odległość. Osobista styczność rodziców z dzieckiem winna służyć jego dobru, a pozbawienie tej styczności następuje wówczas, gdy odbywa się ona ze szkodą dla dziecka (Uchwała SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 75/05).

Tak więc matka nie może dokonywać czynności zmierzających do zniechęcenia dziecka do kontaktów z ojcem. Jeśli to robi, trzeba wystąpić do sądu celem wyegzekwowania przysługującego ojcu prawa. Kodeks postępowania cywilnego ustanawia instytucję sankcji pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Oznacza to, że jeżeli jeden z rodziców utrudnia drugiemu rodzicowi spotkania z dzieckiem, to sąd na wniosek rodzica poszkodowanego może nałożyć na rodzica utrudniającego kontakty obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniędzy za każde z osobna utrudnianie spotkania z dzieckiem. Warunkiem niezbędnym jest dysponowanie dokumentem regulującym kontakty, tj. orzeczeniem sądu lub ugodą.

Nie od razu, bo w pierwszym etapie sąd udziela tylko ostrzeżenia jednemu z opiekunów i wprost wskazuje, jaką kwotą pieniędzy będzie musiał zapłacić za każde naruszenie kontaktów z dzieckiem.

Ten dokument uprawnia rodzica do ewentualnego zainicjowania etapu drugiego, który zaczyna się dopiero wtedy, gdy jeden z rodziców nadal nie wywiązuje się z warunków umowy. Wtedy sąd nakłada na niego karę finansową, której wysokość zależy od liczby naruszeń postanowienia o orzeczeniu kontaktów oraz wielkości majątku opiekuna, który utrudnia kontakt.

Postępowania w sprawach o utrzymywanie więzi z dzieckiem wymagają wiele cierpliwości i dokładności w gromadzeniu dowodów, niemniej jednak takie postępowania są skuteczne i w końcu doprowadzają do efektywnej realizacji kontaktów z dzieckiem.

Numer: 6 (1166) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *