DobreDobre budżetowe

Przyjęcie budżetu gminy Dobre na 2020 rok przebiegło w wyjątkowo spokojnej i zgodnej atmosferze. Nie dość, że radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego planu finansowego, to jeszcze przyjęli go jednogłośnie. Może dlatego, że w nowym budżecie znalazło się wszystko, na co w tej chwili może pozwolić sobie dobrzański samorząd…

Szczyty limitów

Budżet gminy Dobre na 2020 rok prezentuje się ciekawie. W porównaniu z ubiegłorocznym planem wzrosły zarówno dochody, jak i wydatki, które ustalono odpowiednio na 30 892 789 zł i 32 692 789 zł. Większy jest także deficyt, który wynosi teraz 1 800 000 zł. Spadła natomiast kwota na inwestycje. Ustalono ją bowiem na 3 816 260 zł. W ciągu minionego roku wysokości dochodów i wydatków uległy istotnym zmianom. Dlatego na koniec grudnia prezentowały się one lepiej niż te na 2020 rok. Ale i one mogą się zmienić.

Dla wójta Tadeusza Gałązki zawsze ważne były inwestycje, które w wyraźny sposób poprawiają życie mieszkańców. W tym wypadku chodzi przede wszystkim o drogi, kanalizację i wodociągi. Dlatego także teraz to one stanowią gros wydatków majątkowych.
Największą kwotę – 1 360 000 zł – przeznaczono na budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Zdrojówki w Dobrem. Zaplanowano też wykonanie dokumentacji projektowej na brakujące wodociągi w Mlęcinie, Radoszynie, Wólce Kobylańskiej i Dobrem.
Najważniejsze inwestycje drogowe wiążą się z położeniem nakładek bitumicznych w Grabniaku, Radoszynie, Rudzienku i Głęboczycy. Będzie to kosztować w sumie 700 tys. zł. Natomiast za 350 tys. zł gmina przebuduje ulice Przemysłową i Dobrzynieckiego w Dobrem. Do tego dojdą mniejsze inwestycje z funduszy sołeckich, a także wykonanie dokumentacji budowy kolejnych dróg.
Jednak nie tylko drogi i gospodarka wodno-ściekowa mogą liczyć na rozwój. Radni przyjęli do realizacji także plan budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dropiu, co będzie kosztować 610 tys. zł. Samorząd zajmie się także budową oświetlenia drogowego oraz przystąpi do wykonania planu rozbudowy urzędu gminy.

Wójt podziękował radnym za zgodne przyjęcie budżetu. Nie tryskał przy tym entuzjazmem, ale przyznał, że przyjęte założenia na pewno zostaną zrealizowane. Przeszkodzić temu mógłby tylko jakiś kataklizm, więc po prostu trzeba wziąć się do pracy, bo budżet nie jest łatwy. Tak jak czasy, w których trzeba go realizować.

Numer: 5 (1165) 2020   Autor: (łk)

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *