Tydzień z prawem (279)

Niedawno zmarła moja matka. Często ją odwiedzałam i wydawało mi się, że mamy dobre relacje. Niestety, brat z którym mieszkała, poinformował mnie, że matka za życia sporządziła testament w formie aktu notarialnego, w którym wszystko przekazała jemu, a mnie wydziedziczyła. Jestem w szoku, bo wiedziała jaką mam pracę i że nie mogę na co dzień się nią zajmować. Myślę, że to mój brat namówił ją na wydziedziczenie mnie. Czy wobec tego zostałam pozbawiona wszelkich praw do spadku?

Kwarta otwarta

Adwokat Agnieszka Malczyk

Wydziedziczenie to instytucja prawa cywilnego, która w swych skutkach powoduje, iż osoba uprawniona do zachowku (np. zstępny, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy) zostaje tego prawa pozbawiona.

Przyczyny wydziedziczenia jasno określa art. 1008 KC, który stanowi, iż uprawniony do zachowku zostaje jego pozbawiony, jeżeli wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się względem spadkodawcy umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, lub uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna musi zostać wskazana w taki sposób, aby przynajmniej w drodze wykładni można było ustalić, która z przyczyn wymienionych w art. 1008 k.c. wystąpiła w konkretnym przypadku.

Podstawę wydziedziczenia może stanowić jedynie przyczyna przewidziana ustawą (wyrok SN z 23 czerwca 1998 r., III CKN 561/97). Trzeba opisowo wskazać, na czym ta przyczyna w konkretnym przypadku polega.

Tu należy podkreślić, iż matka bardzo ogólnie, wbrew doktrynie oraz orzecznictwu wskazała podstawę wydziedziczenia, a co za tym idzie jest szansa udowodnić przed sądem, iż przedmiotowa podstawa jest nieprawdziwa. Istotnym jest, iż niezgodna z rzeczywistością podstawa wydziedziczenia jest nieskuteczna. Oznacza to, że w postępowaniu sądowym o zachowek należałoby wykazać (udowodnić) nieprawdziwość podanej w testamencie przyczyny wydziedziczenia i tym samym, że brak jest skutków takiego postanowienia spadkodawcy.

Podważenie podstawy wydziedziczenia spowoduję, iż będzie pani uprawniona do wystąpienia o zachowek przeciwko bratu. Jeśli matka miała was dwoje, każdemu dziecku przysługuje uprawnienie do połowy spadku. Jednak cały majątek zapisała synowi, więc wartość roszczenia o zachowek wynosi połowę z przynależnej córce połowy majątku po zmarłej, czyli 1/4 całości spadku.

Numer: 5 (1165) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *