Z indolencji do inteligencji

Czy miasto po latach indolencji rządzących może być mądre? Kto wie, ale musi być przyjazne i oferować mieszkańcom wysoki komfort życia, czyli mieszkania, pracę, załatwianie codziennych spraw, wypoczynek i udział w kulturze. Musi też sprzyjać nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji między ludźmi. Takie inteligentne smart city jest możliwe tylko po rzetelnej diagnozie obecnego stanu rzeczy, a mińszczanie ją ocenią i być może chętniej do projektu się przyłączą…

Wkręcą z NIEchęcią

Z indolencji do inteligencji / Wkręcą z NIEchęcią

Już prawie od roku działa projekt miasta inteligentnych osiedli. Jest on kompleksowym działaniem służącym wytyczeniu nowego standardu w przekształcaniu przestrzeni miejskich w ośrodki o stabilnych strukturach lokalnych, które zagwarantują wysoką jakość życia ich mieszkańców. Uczeni soc-urbaniści zapewniają, że wypracowany standard będzie związany nie tylko z zaspokajaniem potrzeb natury praktycznej, lecz również myśleniem strategicznym o rozwoju kultury, integracji i animacji społecznej, a więc elementach istotnych do zaangażowania społeczności w rozwój miasta.
Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2021 roku, więc czas na diagnozę najważniejszych potrzeb mieszkańców w zakresie ich codziennego funkcjonowania. Kluczowym elementem analiz było poznanie odczuć badanych o jakości życia, ocena dotychczasowej aktywności społecznej mieszkańców oraz określenie oczekiwanych zmian niezbędnych do rozwoju.

Jak więc mińszczanie postrzegają swoje miasto? Burmistrz podczas styczniowej sesji pochwalił blisko 80 procent z ponad 600 respondentów, którzy dobrze ocenili Mińsk Mazowiecki jako miejsce do życia. Wśród najważniejszych atutów miasta mieszkańcy wymieniają dobre skomunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz możliwość rozwoju gospodarczego, która może w najbliższym czasie wpłynąć na lokalny rynek pracy. Często podkreślali walory związane z estetyką przestrzeni publicznej i dostępnością do zieleni miejskiej.

Niestety, badani mieszkańcy Mińska pozostają dość bierni w działaniach na rzecz lokalnej wspólnoty. Tylko co trzeci deklarował uczestnictwo w minionym roku w działaniach związanych ze sprawami lokalnymi. Jeśli już, to włączali się w dyskusje internetowe na temat spraw lokalnych. To oni żądają programów cyklicznych spotkań konsultacyjnych w ważnych sprawach. W tym celu należy organizować konkursy na najlepsze pomysły wśród mieszkańców i instytucji. Do tego potrzebują moderowanej internetowej platformy dyskusyjnej…

A co powinno się zmienić w zakresie poprawy jakości życia w Mińsku? Jedną z najistotniejszych (38%) jest poprawa dostępu do usług publicznych jak służba zdrowia i administracja. Władze miasta powinny koncentrować się na walce z emisją dymów, poprawie sytuacji na rynku pracy i wsparciu lokalnej gospodarki przez władze miasta. Działań naprawczych wymaga problem zwiększonego natężenia ruchu samochodowego i skorelowanego z nim braku dostępności do miejsc parkingowych. Za najmniej pilne i istotne działania badani uznali poprawianie sytuacji w lokalnej oświacie oraz w zakresie poprawy stanu infrastruktury technicznej.

To dopiero początki programu, więc trudno o oceny. Można na razie wnioskować, by wśród ankietowanych było więcej przedsiębiorców, a mniej pracownikównajemnych i emerytów. Wtedy i priorytety rozwojowe radykalnie się zmienią…

Numer: 4 (1164) 2020   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *