Co ma zarząd powiatu do inwestycji krajowej? Okazało się, że może mieć, jeśli droga narusza np. grunty parafii. Tak jest w Sulejówku, gdzie będzie przebiegać Wschodnia Obwodnica Warszawy.

Powiat na obwodnicy

Powiat na obwodnicy

W związku z prowadzonymi na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie pracami projektowymi nad opracowaniem koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej 517 na odcinku Węzeł Drewnica — Węzeł Zakręt, Rada Powiatu Mińskiego wyraża sprzeciw wobec budowy drogi ekspresowej S17 według proponowanej koncepcji przebiegu przez cmentarz parafialny Parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Sulejówku.
Uchwałę doręcza się do: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Inwestycji i Rozwoju, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Najwyższej Izby Kontroli, Rady Miasta Sulejówek.

Numer: 4 (1164) 2020   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *