Wszystkie podmioty wytwarzające odpady, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji, powinny jeszcze przed końcem roku znaleźć się w elektronicznym systemie BDO.

Odpady do bazy

Odpady do bazy

Dotyczy to podmiotów wprowadzających opakowania, produkty w opakowaniach, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, opony, oleje smarowe oraz preparaty smarowe i środki zapobiegające zamarzaniu. Obowiązkiem objęte są również podmioty pośredniczące, organizacje odzysku, organizacje samorządu gospodarczego, a także gospodarujące odpadami (w tym firmy transportujące odpady) i wytwórcy odpadów, czyli m.in. zakłady produkcyjne, sklepy, firmy usługowe, a także sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami.
Jeśli firmy zaangażowane w gospodarowanie odpadami nie dopełniły jeszcze obowiązku rejestracyjnego powinny to zrobić jak najszybciej. W przeciwnym wypadku już w styczniu może się okazać, że podmiot, który odbiera od nich odpady, nie będzie mógł takiej czynności wykonać.
Należy więc upewnić się, że firma widnieje w rejestrze BDO. Jeśli nie, wniosek składamy do marszałka województwa. Sprawdzenia wymaga także fakt czy partnerzy biznesowi w zakresie odbioru, transportu i gospodarowania odpadami posiadają numery rejestrowe BDO.

Numer: 4 (1164) 2020   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *